Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

 

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

 

Mapa samosprávy - ÚvalyMapa samosprávy

 

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

 

Investiční mapa města

Investiční mapa města

 

Digitální povodňový plán
Povoden

 

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

 

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

 

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

 

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Czech POINT

 

facebook

 

posemberi

 

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 14
DNES: 1060
TÝDEN: 3658
CELKEM: 1006253

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Návrh výsadeb doprovodné zeleně v ulici Barákova, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně v ulici Barákova, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél rekonstruované komunikace v ulici Barákova ve městě Úvaly.

Daniela Jahnová, 21. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice U Přeložky - přechod pro chodce, Úvaly

Předmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél na obou stranách přechodu

V současné době se jedná o zatravněné svahy s nekvalitním trávníkem, které jsou náročně pravidelně udržovány kosením

Daniela Jahnová, 21. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Jeronýmova, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Jeronýmova, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél komunikace v ulici Jeronýmova ve městě Úvaly.

Daniela Jahnová, 20. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Kladská/ul. Lužická - zatáčka, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Kladská/ul. Lužická - zatáčka, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně v zatáčce ulic KLADSKÁ a LUŽICKÁ, ve městě Úvaly.

Daniela Jahnová, 20. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Bulharská, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Bulharská, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél rekonstruované komunikace v ulici Bulharská ve městě Úvaly.

Současný stav tohoto prostoru neodpovídá svým vzhledem soudobým požadavkům na kvalitu veřejného prostoru a vzhled využívané městské ulice.

Daniela Jahnová, 20. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Kladská, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Kladská, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél rekonstruované komunikace v ulici Kladská ve městě Úvaly.

Současný stav tohoto prostoru neodpovídá svým vzhledem soudobým požadavkům na kvalitu veřejného prostoru a vzhled využívané městské ulice.

Daniela Jahnová, 20. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice U Výmoly, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice U Výmoly, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél rekonstruované komunikace v ulici U Výmoly ve městě Úvaly.

Daniela Jahnová, 20. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice U Kaberny, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice U Kaberny, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél rekonstruované komunikace v ulici U KABERNY ve městě Úvaly.

Současný stav tohoto prostoru neodpovídá svým vzhledem soudobým požadavkům na kvalitu veřejného prostoru a vzhled využívané městské ulice.

Daniela Jahnová, 20. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice 28.října, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice 28.října, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél komunikace v ulici 28. ŘÍJNA ve
městě Úvaly.

Současný stav tohoto prostoru neodpovídá svým vzhledem soudobým požadavkům na kvalitu veřejného prostoru a vzhled využívané městské ulice. Stávající stromová výsadba bude doplněna o podrostové keřové patro (extenzifikace údržby). V ostatních volných plochách budou vysazeny
převážně půdopokryvné keřové výsadby. V úzkých lemech mezi chodníkem a komunikací dojde po odstranění stávající zeminy a po navážce vhodného substrátu, k osazení nenáročnými suchomilnými trvalkovými záhony, které vnesou do celé ulice barevnost a proměnlivost.

Daniela Jahnová, 20. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Kožíškova, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Kožíškova, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél komunikace v ulici Kožíškova ve městě Úvaly.

Současný stav tohoto prostoru neodpovídá svým vzhledem soudobým požadavkům na kvalitu veřejného prostoru a vzhled využívané městské ulice. Stávající nepravidelná stromová výsadba bude doplněna o keřové patro. Na části plochy, kde již keřová výsadba je (patrně majitelé přilehlých nemovitostí), bude tato výsadba ponechána a není tak předmětem těchto úprav.


 

Název projektu – investiční akce

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Kožíškova, Úvaly

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

Bylo schváleno radou města usnesením č. R-43/2018 ze dne 6.2.2018

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

Cena realizace vegetačních úprav celkem (bez DPH):        119 636,23,- Kč

Předpokládaný termín realizace

2018

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor životního prostředí, Renata Stojecová

Stručný popis

Předmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél komunikace v ulici Kožíškova ve městě Úvaly.

Současný stav tohoto prostoru neodpovídá svým vzhledem soudobým požadavkům na kvalitu
veřejného prostoru a vzhled využívané městské ulice. Stávající nepravidelná stromová výsadba bude
doplněna o keřové patro. Na části plochy, kde již keřová výsadba je (patrně majitelé přilehlých    
nemovitostí), bude tato výsadba ponechána a není tak předmětem těchto úprav.

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

 

 

Cílem návrhu je zvýšit reprezentativní působení celého prostoru formou adekvátní výsadby vhodných typů vegetačních prvků („zeleně“). Navržené výsadby současně vnesou do prostoru proměnlivost a zvýší kvalitu i obyvatelnost celého tohoto veřejného prostoru. Významné jsou i navazující ekologické, izolační a mikroklimatické funkce navržené zeleně (částečné zachycení dešťových srážek, vliv na „vodní“ a teplotní režim ulice, eliminace prašnosti, částečná eliminace hluku u vyšších keřů, biotop pro živočichy apod.). Důraz je dále kladen na dlouhodobé snížení časových a finančních nároků pravidelné udržovací péče (tzv. extenzifikace udržovací péče) = po ujmutí rostlin a provedení nezbytné dokončovací a rozvojové péče (po-výsadbová péče), budou navržené vegetační prvky vyžadovat minimální nároky na pravidelnou udržovací péči oproti jiným typům vegetačních prvků. Vymezení řešeného území a rozsah typů výsadeb je specifikován ve výkrese.

01 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - KOORDINAČNÍ SITUACE. Navržené řešení pro danou lokalitu je v souladu se strategickými principy rozvoje městské zeleně města Úvaly navržené v projektu ÚZEMNÍ STUDIE – GENEREL MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA ÚVALY (Štefl, Šteflová 2016) a věcně tak naplňuje systémový rozvoj kvality veřejných prostor a zeleně města Úvaly.

1.2. BILANCE NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH ÚPRAV: o

Celková výměra navržených výsadeb: 153 m2.
Celkový počet navržených keřů: 866 ks.

Rozpracovanost

Projekt je ve fázi přípravy realizace v roce 2018

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server (studie, PD, zápisy z jednání, …)

Připravenou dokumentaci si můžete stáhnout zde ke stažení, zde ke stažení, zde ke stažení, zde ke stažení


Daniela Jahnová, 15. 2. 2018 Zobrazit méně

Stránka