Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

 

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

 

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

 

Investiční mapa města

Investiční mapa města

 

Digitální povodňový plán
Povoden

 

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

 

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

 

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

 

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Czech POINT

 

facebook

 

posemberi

 

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 18
DNES: 393
TÝDEN: 2675
CELKEM: 1187398

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Rozšíření ČOV - návrh studie

Rozšíření stávající čistírny odpadních vod z města Úvaly na kapacitu 9 900 EO.

Petr Matura, 27. 11. 2018 Zobrazit více

Vegetační úpravy areálu ZŠ Úvaly

Předmětem předložené dokumentace je návrh vegetačních úprav areálu základní školy v Úvalech na nám. Arnošta z Pardubic 8.

Daniela Jahnová, 8. 10. 2018 Zobrazit více

Realizace ozelenění Úval III.

Předmětem předložených dokumentací je návrh doprovodné zeleně. Současný stav tohoto prostoru neodpovídá svým vzhledem soudobým požadavkům na kvalitu veřejného prostoru a vzhled využívané městské ulice.


Daniela Jahnová, 31. 7. 2018 Zobrazit více

Revitalizace nábřeží Výmoly a zkapacitnění jejího toku v intravilánu Úval

Revitalizace nábřeží Výmoly a zkapacitnění jejího toku v intravilánu ÚvalJedná se o společný projekt Povodí Labe a města Úvaly. Jeho účelem je za především zvýšení ochrany pozemků a staveb v okolí potoka Výmola před povodněmi. Druhým cílem je pak zvýšení atraktivity potoka a jeho okolí coby odpočinkové a turistické lokality, včetně propojení doposud oddělených lokalit v Úvalech.

Borecký Petr, 18. 7. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně v ulici Barákova, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně v ulici Barákova, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél rekonstruované komunikace v ulici Barákova ve městě Úvaly.

Daniela Jahnová, 21. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice U Přeložky - přechod pro chodce, Úvaly

Předmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél na obou stranách přechodu

V současné době se jedná o zatravněné svahy s nekvalitním trávníkem, které jsou náročně pravidelně udržovány kosením

Název projektu – investiční akce

Návrh výsadeb doprovodné zeleně podél rekonstruované komunikace v ulice U Přeložky - přechod pro chodce

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

Bylo schváleno radou města usnesením č. R-43/2018 ze dne 6.2.2018

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

Cena realizace vegetačních úprav celkem (bez DPH):           92 806,44,- Kč

 

Předpokládaný termín realizace

2018

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor životního prostředí, Renata Stojecová

Stručný popis

Předmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél na obou stranách přechodu
pro chodce ulice U Přeložky.

V současné době se jedná o zatravněné svahy s nekvalitním trávníkem, které jsou náročně pravidelně
udržovány kosením

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

Cílem návrhu je vytvoření kultivované, estetické plochy zeleně a současně a převod trávníků s náročným režimem/způsobem kosení na méně náročnou pokryvnou výsadbu keřů.

Důraz je dále kladen na dlouhodobé snížení časových a finančních nároků pravidelné udržovací péče
(tzv. extenzifikace udržovací péče) = po ujmutí rostlin a provedení nezbytné dokončovací a rozvojové péče (po-výsadbová péče), budou navržené vegetační prvky vyžadovat minimální nároky na pravidelnou udržovací péči oproti jiným typům vegetačních prvků.

Vymezení řešeného území a rozsah typů výsadeb je specifikován ve výkrese 01 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ -
KOORDINAČNÍ SITUACE.

Navržené řešení pro danou lokalitu je v souladu se strategickými principy rozvoje městské zeleně města
Úvaly navržené v projektu ÚZEMNÍ STUDIE – GENEREL MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA ÚVALY (Štefl, Šteflová
2016) a věcně tak naplňuje systémový rozvoj kvality veřejných prostor a zeleně města Úvaly.

BILANCE NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH ÚPRAV:
o Celková výměra navržených výsadeb: 161 m2.
o Celkový počet navržených keřů: 599 ks.

Rozpracovanost

2018

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server (studie, PD, zápisy z jednání, …)

Dokumentace zde ke stažení, zde ke stažení, zde ke stažení, zde ke stažení

Daniela Jahnová, 21. 2. 2018 Zobrazit méně

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Jeronýmova, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Jeronýmova, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél komunikace v ulici Jeronýmova ve městě Úvaly.

Daniela Jahnová, 20. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Kladská/ul. Lužická - zatáčka, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Kladská/ul. Lužická - zatáčka, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně v zatáčce ulic KLADSKÁ a LUŽICKÁ, ve městě Úvaly.

Daniela Jahnová, 20. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Bulharská, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Bulharská, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél rekonstruované komunikace v ulici Bulharská ve městě Úvaly.

Současný stav tohoto prostoru neodpovídá svým vzhledem soudobým požadavkům na kvalitu veřejného prostoru a vzhled využívané městské ulice.

Daniela Jahnová, 20. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Kladská, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Kladská, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél rekonstruované komunikace v ulici Kladská ve městě Úvaly.

Současný stav tohoto prostoru neodpovídá svým vzhledem soudobým požadavkům na kvalitu veřejného prostoru a vzhled využívané městské ulice.

Daniela Jahnová, 20. 2. 2018 Zobrazit více

Stránka