Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

 

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

 

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

 

Investiční mapa města

Investiční mapa města

 

Digitální povodňový plán
Povoden

 

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

 

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

 

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

 

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Czech POINT

 

facebook

 

posemberi

 

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 24
DNES: 984
TÝDEN: 3234
CELKEM: 1220650

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Revitalizace parkové plochy na ulici Jiráskova v Úvalech

Revitalizace parkové plochy na ulici Jiráskova v ÚvalechPředmětem projektu je revitalizace parkové plochy na ulici Jiráskova v Úvalech. Dojde k ošetření stávajících dřevin a k výsadbě stromů a keřů. Na stávající vzrostlé stromy budou instalovány ptačí budky.

Daniela Jahnová, 17. 1. 2019 Zobrazit více

Sběrný dvůr Úvaly

Sběrný dvůr ÚvalyCílem projektu je výstavba sběrného dvora pro separaci odpadů na území Středočeského kraje.

Daniela Jahnová, 17. 1. 2019 Zobrazit více

Rozšíření ČOV - návrh studie

Rozšíření stávající čistírny odpadních vod z města Úvaly na kapacitu 9 900 EO.

Petr Matura, 27. 11. 2018 Zobrazit více

Vegetační úpravy areálu ZŠ Úvaly

Předmětem předložené dokumentace je návrh vegetačních úprav areálu základní školy v Úvalech na nám. Arnošta z Pardubic 8.

Daniela Jahnová, 8. 10. 2018 Zobrazit více

Realizace ozelenění Úval III.

Předmětem předložených dokumentací je návrh doprovodné zeleně. Současný stav tohoto prostoru neodpovídá svým vzhledem soudobým požadavkům na kvalitu veřejného prostoru a vzhled využívané městské ulice.

zev projektu – investiční akce

Realizace ozelenění Úval III.

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

Bylo schváleno radou města usnesením č. R-293/2018 ze dne 17.7.2018

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

439 999,29 Kč bez DPH

Předpokládaný termín realizace

2018

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor životního prostředí, Renata Stojecová

Stručný popis

Cílem návrhu je zvýšit reprezentativní působení celého prostoru formou adekvátní výsadby vhodných typů vegetačních prvků („zeleně“). Navržené výsadby současně vnesou do prostoru proměnlivost a zvýší kvalitu i obyvatelnost celého tohoto veřejného prostoru. Významné jsou i navazující ekologické, izolační a mikroklimatické funkce navržené zeleně (částečné zachycení dešťových srážek, vliv na „vodní“ a teplotní režim ulice, eliminace prašnosti, částečná eliminace hluku u vyšších keřů, biotop pro živočichy apod.).

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

Cílem návrhu je zvýšit reprezentativní působení celého prostoru formou adekvátní výsadby vhodných typů vegetačních prvků („zeleně“). Navržené výsadby současně vnesou do prostoru proměnlivost a zvýší kvalitu i obyvatelnost celého tohoto veřejného prostoru. Významné jsou i navazující ekologické, izolační a mikroklimatické funkce navržené zeleně (částečné zachycení dešťových srážek, vliv na „vodní“ a teplotní režim ulice, eliminace prašnosti, částečná eliminace hluku u vyšších keřů, biotop pro živočichy apod.).

Vymezení řešeného území a rozsah typů výsadeb je specifikován ve výkrese 01 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - KOORDINAČNÍ SITUACE.

Navržené řešení pro danou lokalitu je v souladu se strategickými principy rozvoje městské zeleně města Úvaly navržené v projektu ÚZEMNÍ STUDIE – GENEREL MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA ÚVALY (Štefl, Šteflová 2016) a věcně tak naplňuje systémový rozvoj kvality veřejných prostor a zeleně města Úvaly

 

Rozpracovanost

2018

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server (studie, PD, zápisy z jednání, …)

Projektovou dokumentaci si můžete stáhnout zde

ul. Doročovická zde ke staženízde ke staženízde ke staženízde ke stažení

ul. Pražská zde ke staženízde ke staženízde ke staženízde ke stažení

ul. Mánesova zde ke staženízde ke staženízde ke staženízde ke stažení

ul. Lužická zde ke staženízde ke staženízde ke staženízde ke stažení


Daniela Jahnová, 31. 7. 2018 Zobrazit méně

Revitalizace nábřeží Výmoly a zkapacitnění jejího toku v intravilánu Úval

Revitalizace nábřeží Výmoly a zkapacitnění jejího toku v intravilánu ÚvalJedná se o společný projekt Povodí Labe a města Úvaly. Jeho účelem je za především zvýšení ochrany pozemků a staveb v okolí potoka Výmola před povodněmi. Druhým cílem je pak zvýšení atraktivity potoka a jeho okolí coby odpočinkové a turistické lokality, včetně propojení doposud oddělených lokalit v Úvalech.

Borecký Petr, 18. 7. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně v ulici Barákova, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně v ulici Barákova, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél rekonstruované komunikace v ulici Barákova ve městě Úvaly.

Daniela Jahnová, 21. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice U Přeložky - přechod pro chodce, Úvaly

Předmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél na obou stranách přechodu

V současné době se jedná o zatravněné svahy s nekvalitním trávníkem, které jsou náročně pravidelně udržovány kosením

Daniela Jahnová, 21. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Jeronýmova, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Jeronýmova, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél komunikace v ulici Jeronýmova ve městě Úvaly.

Daniela Jahnová, 20. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Kladská/ul. Lužická - zatáčka, Úvaly

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice Kladská/ul. Lužická - zatáčka, ÚvalyPředmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně v zatáčce ulic KLADSKÁ a LUŽICKÁ, ve městě Úvaly.

Daniela Jahnová, 20. 2. 2018 Zobrazit více

Stránka