Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

 

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

 

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

 

Investiční mapa města

Investiční mapa města

 

Digitální povodňový plán
Povoden

 

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

 

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

 

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

 

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

 

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Czech POINT

 

facebook

 

posemberi

 

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 19
DNES: 1108
TÝDEN: 7122
CELKEM: 1255833

Obsah

Stránka

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.
Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.
Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

21. 9. 2017

Budou se zelené Úvaly zelenat?

Budou se zelené Úvaly zelenat?Občané Úval si již mohli všimnout při procházení některými ulicemi města Úval, že se nám město začalo zelenat. Tohoto nelehkého úkolu se ujal v osvědčené spolupráci Ing. Lukáš Štefl, Ph.D., městský zahradní architekt, který navrhnul estetickou a funkční výsadbu, která potěší nejen místní obyvatele, ale i ve svém nízkoúdržbovém pojetí i Technické služby Úval.

18. 9. 2017 Zobrazit více

Co se děje v lese za MŠ Pražská

Co se děje v lese za MŠ PražskáUpozornění občanů na zvýšenou opatrnost při vstupu do lesa při komunikaci Pražská za Mateřskou školkou Pražská od měsíce září 2017. Budou zde probíhat úklidové a těžební práce z důvodu přípravy před výsadbou nového lesa v roce 2018.

18. 9. 2017 Zobrazit více

Regenerace Nachlingerova parku v Úvalech

Regenerace Nachlingerova parku v ÚvalechRealizací projektu dojde k odstranění provozně nebezpečných, dožívajících, poškozených či neperspektivních stromů včetně pařezů, ošetření ostatních stávajících dřevin a jejich stabilizace s ohledem na jejich zdravotní stav i provozní bezpečnost návštěvníků parku, vytvoření chybějící stabilní kostry parku tvořené z vhodných dlouhověkých domácích dřevin, upravení stávající prostorové struktury dosadbou stromů i keřů a současně odclonění parku od negativních vlivů okolní komunikace, vytvoření vhodného biotopu pro různé druhy živočichů výsadbou domácích druhů listnatých stromů i keřů, instalaci budek pro drobné ptáky.

18. 9. 2017 Zobrazit více

Pasport veřejné zeleně města Úvaly

Pasport veřejné zeleně města ÚvalyPředmětem díla je zpracování pasportu zeleně na veřejně přístupných plochách v majetku města Úvaly v intravilánu města Úvaly, který zpracoval Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

1. 9. 2017 Zobrazit více

ÚZEMNÍ STUDIE – GENEREL MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA ÚVALY

ÚZEMNÍ STUDIE – GENEREL MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA ÚVALYSe stále se zhoršujícím životním prostředím, rychlou urbanizací, přeměnou naší krajiny i měst, rychlým životním tempem, stresem a souvisejícím negativními jevy čím dál více stoupá také význam a potřeba kvalitního městského prostoru a především pak kvalitní městské zeleně.Územní studie - General městské zeleně města Úvaly tvoří základní systematický a koncepční podklad pro výkon správy městské zeleně a má za cíl napomoci ke zkvalitnění systému zeleně města Úvaly.

28. 7. 2017 Zobrazit více

Biologický průzkum lokalit Horní Úvalský rybník a Lhoták

Biologický průzkum lokalit Horní Úvalský rybník a LhotákV současné době se město Úvaly připravuje na rozsáhlou rekonstrukci rybníků Horní Úvalský a Lhoták, která by mohla započít již v roce 2018. Dle požadavku České inspekce životního prostředí OI Praha a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR byl zpracován biologický průzkum na jmenovaných rybnících.

24. 7. 2017 Zobrazit více

Inventarizace stromů a návrh pěstebních opatření na náměstí Arnošta z Pardubic a přiléhajících veřejných lokalitách

Inventarizace stromů a návrh pěstebních opatření na náměstí Arnošta z Pardubic a přiléhajících veřejných lokalitáchPředmětem dokumentace je inventarizace stromů s návrhem pěstebních opatření na náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech a přiléhajících veřejných lokalitách. Každý strom v řešeném území má své jednoznačné identifikační číslo, pod kterým je veden v tabulkách (textová část) i v mapové příloze. Každý strom je přiřazen do jedné z šesti kategorií doporučení.

7. 12. 2016 Zobrazit více

Protokoly o výsledku tahových zkoušek u lip na náměstí Arnošta z Pardubic

Protokoly o výsledku tahových zkoušek u lip na náměstí Arnošta z PardubicDne 12.10.2016 proběhly tahové zkoušky u tří lip na náměstí Arnošta z Pardubic, včetně akustické tomografie kmenů.

23. 11. 2016 Zobrazit více

Diskuze k článku:Diskuze je aktivní

V diskuzi je celkem 0 příspěvků

Tahové zkoušky stromů na náměstí

Tahové zkoušky stromů na náměstíDne 12.10.2016 proběhne mezi 14:00 - 15:00 hodin tahová zkouška některých stromů na náměstí Arnošta z Pardubic.

10. 10. 2016 Zobrazit více

Stránka