Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

 

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

 

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

 

Investiční mapa města

Investiční mapa města

 

Digitální povodňový plán
Povoden

 

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

 

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

 

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

 

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Czech POINT

 

facebook

 

posemberi

 

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 11
DNES: 471
TÝDEN: 7312
CELKEM: 1126523

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Poskytování údajů z katastru nemovitostí

3. Pojmenování (název) životní situace

Poskytování údajů z katastru nemovitostí

4. Základní informace k životní situaci

Definice:
Výpis z katastru nemovitostí:
Výčet parcel a budov nebo bytů a nebytových prostorů vlastníka (spoluvlastníků) nebo osoby oprávněné z jiného práva příslušejících k listu vlastnictví s údaji o právních vztazích a s dalšími údaji katastru nemovitostí nebo výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory.
Evidence práv pro osobu:
Funkce "Evidence práv pro osobu" zjišťuje, zda zadaný subjekt (fyzická nebo právnická osoba) má v katastru nemovitostí evidována vlastnická nebo jiná věcná práva. Informace obsažené ve výstupní sestavě jsou platné vždy v aktuální době spuštění sestavy. Na rozdíl od přehledu vlastnictví není možné požadovat informace o minulém stavu.
Sestava se vytvoří vždy, tj. i v případě, že zadaný subjekt nemá v katastru nemovitostí evidována žádná vlastnická nebo jiná věcná práva. Oba parametry, jimiž se zadávají identifikační údaje oprávněného subjektu, jsou povinné. Subjekty, pro které není v katastru nemovitostí evidováno rodné číslo, datum narození nebo IČ, není možné touto funkcí identifikovat.
Veřejná listina:
Listina splňující náležitosti stanovené obecně závazným předpisem, která osvědčuje skutečnosti v ní uvedené; výpisy, opisy nebo kopie z katastrálního operátu a identifikace parcel vyhotovené ve formě stanovené obecně závazným předpisem jsou veřejnými listinami prokazujícími stav evidovaný v katastru nemovitostí k okamžiku jejich vyhotovení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Výpis z katastru nemovitostí bude poskytnut komukoliv na vyžádání.
V případě "Evidence práv pro osobu" a údajů ze sbírky listin je třeba prokázat totožnost žadatele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro dohledání příslušného údaje postačí znát:

 • katastrální území a dále např. číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, parcelní číslo pozemku, nebo
 • jméno a datum narození vlastníka, příp. IČ právnické osoby.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou katastrálního pracoviště nebo zasláním písemné žádosti o poskytnutí údaje na katastrální pracoviště.
V případě žádosti o výpis z katastru nemovitostí je možné navštívit i kterékoliv kontaktní místo Czech POINT.

8. Na které instituci životní situaci řešit

O výpis z katastru nemovitostí lze žádat na kterémkoliv katastrálním pracovišti v České republice; pokud však žádáte o kopie ze sbírky listin či katastrální mapy, obraťte se na katastrální pracoviště příslušné podle místa polohy nemovitosti.
Pokud již proběhla digitalizace daného území, je možné žádat kopii katastrální mapy na kterémkoliv katastrálním pracovišti.
Výpis z katastru nemovitostí můžete také získat na těchto dalších místech:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K dohledání příslušného údaje postačí znát:

 • katastrální území a dále např. číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, parcelní číslo pozemku, nebo
 • jméno a datum narození vlastníka, příp. IČ právnické osoby.
Pro získání údajů ze sbírky listin nebo údajů z "Evidence práv pro osobu" je nutné předložit doklad prokazující totožnost žadatele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Obvykle se údaje vydávají na základě ústní žádosti; v některých případech je možné využít nepovinných formulářů:

 • "Žádost o poskytnutí kopie listiny ze sbírky listin katastru"

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle položky č. 119 sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • Za vydání výpisu z katastru nemovitostí se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč. Pozn.: Do 20 parcel je výše správního poplatku 100 Kč, za každých dalších započatých 20 parcel se platí 100 Kč.
 • Za vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek se vybírá správní poplatek ve výši 50 Kč - za každou i jen započatou stránku formátu A4.
 • Za vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy se vybírá správní poplatek ve výši 50 Kč - za každou i jen započatou stránku formátu A4 (obyčejná kopie 20 Kč).
Sazebník poskytování dalších údajů z katastru nemovitostí katastrálními úřady naleznete na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádostí o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí je 30 dnů (dle § 22 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí).
V případě osobní návštěvy se však údaje obvykle poskytují na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

15.03.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.