Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

 

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

 

Mapa samosprávy - ÚvalyMapa samosprávy

 

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Investiční mapa města

Investiční mapa města

 

Digitální povodňový plán
Povoden

 

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

 

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

 

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

 

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Czech POINT

 

facebook

 

posemberi

 

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 19
DNES: 717
TÝDEN: 4277
CELKEM: 882383

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz)

3. Pojmenování (název) životní situace

Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz)

4. Základní informace k životní situaci

Povinnost zpracovávat průkaz je v určitých situacích dána vždy stavebníkům, vlastníkům budov (příp. jejich ucelených částí) či sdružení vlastníků jednotek (SVJ).

Budovou je zde myšlena nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí (vytápění, ohřev vody, osvětlení apod.).

Ucelenou částí je myšlena část budovy, podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Povinnost zajistit zpracování průkazu je dána stavebníku, vlastníku budovy či SVJ.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zjednodušeně lze říci, že jsou dva druhy průkazů.
První se zpracovává v případě, kdy se staví nebo mění stávající budova, a druhý v případě, kdy je nakládáno s vlastnictvím budovy nebo její ucelené části, tedy dochází k prodeji či pronájmu.
Kromě toho jsou pak postupně průkazy vyžadovány od určitého data i v případech, kdy nedochází k žádným změnám.
1.) Výstavby a rekonstrukce budov
- Výstavba nové budovy:
Při výstavbě nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy.
Průkaz je potřeba přiložit k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby tak, aby bylo patrné, že je budova navržena v souladu s plněním požadavků energetické náročnosti.
- Větší změna dokončené budovy:
Větší změnou dokončené budovy je myšlena změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.
Stavebník, vlastník budovy nebo SVJ musí zajistit zpracování průkazu v případě takovéto změny budovy (např. rekonstrukce, dostavba aj.), a to při žádosti o stavební povolení (i v případě, kdy větší změna nepodléhá stavebnímu povolení).
Průkaz v tomto případě opět slouží jako doklad, že po provedených změnách budou plněny požadavky na energetickou náročnost budovy.
- Další změny budovy:
V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy (rekonstruovanou část budovy) nebo technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo SVJ povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy a pro stavbu splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné technické systémy (tzn. pro např. měněný zdroj tepla (kotel) pro budovu v době platného průkazu znamená dodržet minimální požadavky na účinnost daného zařízení).
To doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které jsou povinni uchovávat 5 let.
2.) Prodej a pronájem
Povinnost zpracovat a následně předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu či nájemci má vlastník budovy v případě:
 • prodeje budovy nebo ucelené části budovy od 1. ledna 2013,
 • pronájmu budovy od 1. ledna 2013,
 • pronájmu ucelené části budovy od 1. ledna 2016 (např. bytová jednotka).
V případě prodeje či pronájmu budovy nebo ucelené části má povinnost vlastník zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazech v informačních a reklamních materiálech (inzeráty, letáky apod. pokud dochází touto cestou k prezentování budovy).
Stejná podmínka je dána realitní kanceláři v případě uvádění budovy ve svých prezentačních materiálech.
Stavebník, vlastník budovy nebo SVJ musí zajistit zpracování průkazu u užívaných bytových domů nebo administrativních budov:
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019.
Pro výše uvedené případy je celkovou energeticky vztažnou plochou myšlena vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.
Pokud vlastníkovi jednotky (např. bytu) v bytovém domě, v případě prodeje této jednotky, nebyl na písemné vyžádání od SVJ průkaz předán, pak jej pro splnění povinnosti předat průkaz kupujícímu, může nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.
Povinnost zpracovat průkaz rovněž platí pro státní správu, která má jít příkladem; proto vlastník budovy, která je využívaná orgánem veřejné moci, a to u budov, jejichž energeticky vztažná plocha je větší:
 • než 500 m2, musí nechat zpracovat průkaz nejpozději do 30. června 2013,
 • než 250 m2, musí nechat zpracovat průkaz nejpozději do 30. června 2015.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Pokud vzniká povinnost zajistit zpracování průkazu dle výše uvedených termínů a povinností, je pro zpracování průkazu nutno oslovit tzv. energetického specialistu, kterému je vydáno oprávnění ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu. Pouze tento energetický specialista je oprávněn zpracovat průkaz.

Seznam specialistů je uveden na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro výběr specialisty ke zpracování průkazu je nutno vybrat kategorii osvědčení "certifikace budov".

8. Na které instituci životní situaci řešit

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro energetického specialistu, který bude průkaz zpracovávat, je důležité mít k dispozici stavební dokumentaci dané budovy.

Průkaz může být zpracován i bez stavební dokumentace není-li k dispozici, nicméně lze předpokládat, že cena za takto zpracovaný průkaz bude vyšší.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor průkazu je dán vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Cena průkazu není pevně stanovena.

Cena se bude lišit dle typu budovy (rodinný dům, bytový dům, administrativní budova, nemocnice atd.), zda existuje stavební dokumentace, účel zpracování průkazu aj.

Je vhodné oslovit více specialistů a na základě ceny si jednoho následně vybrat.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty, kdy má být průkaz zpracován, jsou dány zákonem.
V případě nové budovy či větší změny u stávající budovy musí být průkaz zpracován, nezávisle na tom, zda stavba nebo větší změna podléhá stavebnímu povolení/ohlášení či nikoliv.
V případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy musí být průkaz zpracován, předložen a předán nejpozději před podpisem smlouvy o prodeji/pronájmu.
V případě budov užívaných orgánem veřejné moci musí být průkaz zpracován nejpozději do 30. června 2013, jejichž energeticky vztažná plocha větší než 500 m2, resp. nejpozději do 30. června 2015, jejichž energeticky vztažná plocha větší než 250 m2.
Stavebník, vlastník budovy nebo SVJ musí zajistit zpracování průkazu u užívaných bytových domů nebo administrativních budov:
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 nejpozději do 31. prosince 2014,
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 nejpozději do 31. prosince 2016,
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 nejpozději do 31. prosince 2018.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dotčené osoby jsou:

 • stavebníci,
 • vlastníci,
 • sdružení vlastníků jednotek (SVJ),
 • kupující/nájemci,
 • energetičtí specialisté,
 • Státní energetická inspekce, jakožto kontrolní orgán.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Pro ověření, zda vyplývá povinnost zpracovat průkaz či nikoliv lze využít webovou aplikaci pro majitele nemovitostí shrnující požadavky vyplývající z novely zákona o hospodaření energií.

Seznam energetický expertů naleznete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.02.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.