Výsadba stromů ve veřejném prostranctví – dotace

Název projektu – investiční akce

Výsadba stromů ve veřejném prostranství

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

Žádost o dotaci na výsadbu stromů ve veřejném prostranství z operačního programu Ministerstva životního prostředí, číslo výzvy 9/2019, č. usnesení R-10/2021 ze dne 14.1.2020

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

Celkový náklad investice: max. 250 000,- Kč (včetně DPH)

(stromy 4000,- Kč/ks, závlaha 1000 Kč/ks, odborný posudek max. 50 000,- Kč)

Předpokládaný termín

r. 2021

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor životního prostředí a územního rozvoje

Stručný popis

Zlepšení funčního stavu zeleně ve městech a obcích

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

Cílem je zlepšení životního prostředí v obchích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

Ozelenění bude probíhat:

  • v ulici 5. května – po jedné straně bude vysázeno 7  babyk, po druhé straně bude vysázeno 15 babyk,
  • ve sběrném dvoře – dalších 12 babyk ,
  • ul. Pražská – před poliklinikou Úvaly – bude vysázeno 6 ks babyk a jinanů dvoulaločných – vzhledem k poloze u lékárny byl zvolen právě tento strom s léčivými účinky, který bude součástí Arboreta Úvaly.

Celkem bude vysázeno 40 stromů s obvodem kmínku v jednom metru 12-14 cm.

Rozpracovanost

Doba udržitelnosti – prosinec 2030

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server

Smlouva o dílo na ozelenění sběrného dvora ke stažení zde

Smlouva o dílo na ozelenění ul. 5.května ke stažení zde

Projektová dokumentace ozelenění ulice Pražská – před poliklinikou Úvaly ke stažení zde

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name