Ozelenění předprostoru polikliniky, ulice Pražská, Úvaly

Název projektu – investiční akce

Ozelenění předprostoru polikliniky, ulice Pražská, Úvaly

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

schváleno RM dne 27.7.2021, č.usnesení R-317/202

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

199 611,82 Kč (bez DPH)

Předpokládaný termín

Podzim 2021

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor životního prostředí a územního rozvoje

Stručný popis

Ozelenění předprostoru polikliniky, ulice Pražská, Úvaly

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

Předmětem předložené dokumentace je návrh řešení nové doprovodné zeleně – konkrétně VÝSADBA STROMŮ v parkové úpravě u polikliniky v Úvalech.
▪ Stávající stav:
o V prostoru je stávající parková úprava, která bude doplněno o nové výsadby stromů.
▪ Popis návrhu:
o Jedná se o výsadbu listnatých stromů do stávající parkové úpravy.
o Vybrány jsou stromy respektující stanovištní podmínky lokality, stejně jako charakter dané lokality a koncept jejich úprav.
o Výsadbou dojde ke zvýšení ekologické, estetické a mikroklimatické hodnoty daného prostoru a k posílení (stabilizaci) stávajícího stromového patra předmětné parkové úpravy.
o Navržené řešení pro danou lokalitu je v souladu se strategickými principy rozvoje městské zeleně města Úvaly navržené v projektu ÚZEMNÍ STUDIE – GENEREL MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA ÚVALY (Štefl, Šteflová 2016) a věcně tak naplňuje systémový rozvoj kvality veřejných prostor a zeleně města Úvaly.
1.2. BILANCE NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH ÚPRAV:
o Celkový počet vysazených stromů: 6 ksRM souhlasila s vybranou cenovou nabídkou společnosti Bonsoft s.r.o.

Rozpracovanost

Dokončeno listopad 2021

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server

Projektová dokumentace ke stažení zde

Osazovací plán ke stažení zde

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name