Zásady a technické podmínky

pro zásahy do povrchů komunikací provádění výkopů a zásypů rýh. Schváleno Radou města Úvaly ze dne 15.12.2015 usnesením č. 594 /2015
21. 1. 2016 Zobrazit méně