Ptáte se starosty

Téma: Ostatní

Vážený pane starosto, diskuze okolo zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ukazují, že lidé v Úvalech, kteří mají ve svém okolí vybudovány komunikace a městu patřící infrastrukturu, přestávají mít zájem na využití výnosu z daně přednostně pro vylepšení zbylých komunikací. Tedy tak, jak to bylo slíbeno při zvýšení koeficientu daně z 1 na 3 v minulosti. Z diskuze k zásobníku investiční činnosti Úval soudím, že to není Váš názor. Zvažujete možnost navrhnout zvýšení koeficientu daně z nemovitosti diferencovaně? Pro příklad, v našem soukromém vlastnictví jsou dva domy, nedaleko od sebe v Úvalech. Jeden má okolo perfektní komunikaci. Druhý má jen cestu, a to velmi často blátivou. Pro první dům by bylo zvýšení daně pochopitelné, ale pro druhý dům ne. U domů bez kvalitní komunikace by měl zůstat stávající koeficient daně z nemovitosti 3 s tím, že se zvýší na 5 po vybudování komunikace. Aby i město samo bylo motivováno k úpravám komunikací, neboť by pak mělo vyšší výnos z daně. Není to můj nápad, setkal jsem se s takovým řešením již v roce 1989 při návštěvě příbuzné v Kanadě. Josef Hodboď

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 3.12.2019

Dobrý den pane Hodbodi, 

děkuji za Váš podnětný názor. Zcela upřímně, Vámi navrhované postup jsme řešili, ale nakonec jsme jej zavrhli pro velmi obtížnou, ne-li nemožnou realizovatelnost. 

Jde o to, že z daňových příjmů města se financují služby, které se někdy dotýkají všech obyvatel (dodávka vody, svoz odpadu, služby městského úřadu), jiné se dotýkají vždy jen části z nich (někoho zajímá stav ulic, někoho školka, jiného škola, jiného zase stav služeb pro seniory). 

Fungování města je ale o principu vzájemné solidarity, která "tmelí" místní komunitu.

Bohužel, daňový systém České republiky je velmi centralizovaný a na rozdíl od Kanady nebo od Švýcarska mají města a obce minimální daňovou autonomii a v podstatě jedinou jejich daní /kterou navíc mohou ovlivňovat jen částečně/ je daň z nemovitosti. 

Abych tedy ale odpověděl na Vaši otázku: osobně jsem zastáncem jednotné výše daně z nemovitosti. Jsem také zastánce koeficientu 5 (tedy nejvyšší možné sazby), to ale za podmínky, že tato daň bude využita na dobudování úvalské uliční sítě a základní infrastruktury. 

S pozdravem a přáním hezkého adventu,