Ptáte se starosty

Téma: Daně a poplatky

Vážený pane starosto,
jsem zájemce o malý pozemek ve Úvalech a ve chvíli souhlasu jsem byl RK upozorněn, že obec bude/může požadovat ´developerský´poplatek 450 000 kč.
Dovolil bych si nejdříve vyjádřit obdiv k Vaší příjemné obci, ke srozumitelnému webu a kanálu na YouTube. A respekt k Vaší činnosti a zajisté odpovědné správě města.

Opatření shledávám překvapivým a to z několika hledisek; zmíním pouze následující dva extrémy poté, co jsem vyslechl a vyrozuměl z dostupných zdrojů:
- Navýšení ceny (např.)garsoniéry o 10-12 000 kč/m², což může být +25% ceny. A přitom JEDEN obyvatel určitě nebude náročný na nové struktury
- Citované- a oprávněné- rozšířené infrastruktury budou využity i stávajícími obyvateli. Navíc jsou rodiny vícečlenné, které zakoupí dům, kde doposud bydlela jedna osoba... a ti tedy poplatní nebudou. A přitom současní obyvatelé již dostatečně podílejí na rozpočtu výjimečně vysokým místním koeficientem daně z nemovitosti. Samozřejmě musíte finance vyřešit, ale přenesením možná nesprávných voleb zastupitelů(až na výjimky, jak jste podotkl) v minulosti na obyvatele se nezdá řešením populárním.

Nyní mé konkrétní dotazy:
1. V programu příštího zasedání tento bod není uveden. Bude se projednávat, jaká je situace a kdy dojde k rozhodnutí ?
2. Nabyvatel nemovitosti musí přece být jasně obeznámen (částka, splatnost....). Datum územního rozhodnutí se nezdá být ideální k uplatnění vzniku nároku. Nebyl by vhodnější datum nabytí nemovitosti a hlavně až poté, co opatření oficiálně vstoupí v platnost ?
3. Snažil jsem se marně dohledat nějaký srovnatelný precedent. Pokud jste skutečně prohlásil, že "bydlení v Úvalech NENÍ základní lidské právo", můžete udat, kde takovéto řešení EXISTUJE ?

Jsem přesvědčen, že vykonáváte funkci odpovědně a je možné, že jsem opomněl aspekty, ke kterým mi chybí dostatečný rozhled či podrobnější studie specificit obce, jejích zdrojů atd. Rád budu poučen předtím, než se stanu obyvatelem, ale dovolte vyslovit můj názor jako zatím nezúčastněný pozorovatel. Totiž že samotná podstata, argumentace a zdroj ´vymahatelnosti´opatření -a hlavně výše neúměrného poplatku- se zatím nezdají být přesvědčivé a možná ani oprávněné.

Omlouvám se za moji upřímnost, neberte to prosím osobně ale jako příspěvek k diskuzi laika hledajícího ve všem logiku.
Děkuji předem za pozornost a za Vaši případnou odpověď.

Miroslav Khýn

Odpověď:

Petr Borecký, starosta města, 7.3.2020

Dobrý den pane Khýne, děkuji za Váš dotaz ve věci příspěvku stavebníka na infrastrukturu. Má odpověď bude mít několik částí.

  1. nejedná se o nijak překvapivé opatření, v Úvalech jej systematicky aplikujeme již od roku 2015, byť první dohody s developery se realizovaly již v dřívější době. Nové je to, že doposud se smlouvy o poskytnutí příspěvku/ plánovací smlouvy uzavíraly pouze s developery, nyní se to bude vztahovat na každého stavebníka. Důvod je jasný – narovnání právního postavení stavebníka, který staví individuálně a stavebníka, který si koupí pozemek či dům od developera. Kromě Úval tak postupují i jiná města – dlouhodobě Říčany, nejnověji pak Český Brod.Poplatky a podmínky pro výstavbu si stanoví každé město individuálně, dle svých podmínek.
  2. Příliv nových obyvatel přináší samozřejmě pozitiva – nové myšlenky, vyšší celkovou kupní sílu a tím poptávku po lepších službách. Přináší také vyšší příjmy pro rozpočet Úval (14 500 Kč/ obyvatel s trvalým pobytem/ rok).Bohužel, ale také přináší negativa v podobě velkého tlaku na městskou infrastrukturu, kde tento tlak navíc vyvolává potřebu skokových investic (rozšíření kapacity ČOV – 60 mil. Kč, posílení vodovodu 110 mil. Kč, nová školka 25 mil. Kč, nová škola přes 550 mil. Kč, P+R u nádraží 30 mil. Kč). Tyto náklady sice zčásti zmírní možné dotace, ale i tak se jedná o enormní, téměř nezaplatitelné nároky na městský rozpočet. Platby od nových obyvatel – příspěvky na infrastrukturu - tento tlak zmírní, zároveň působí jako regulační prvek proti příliš rychlému růstu města.
  3. Je pravda, že jsem napsal, že bydlet v Úvalech není základní lidské právo. Co jsem tím mínil? Mínil jsem tím, že Úvaly mohou růst pouze tak, aby i nadále dokázaly být příjemným městem pro život jeho obyvatel. A že chápu, že ne každý si může bydlení v Úvalech dovolit. Pořád ale takovým zájemcům zůstává spousta dalších míst v republice, kde se dá bydlet. Stejně tak nemohou všichni bydlet v Klánovicích, na Hanspaulce nebo v Dolních Břežanech.
  4. Pokud se týká samotného příspěvku, zveřejnili jsme již v minulosti, že se bude platit a že se bude platit při podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Koneckonců, kdyby to nebylo známé, tak by Vám realitní kancelář tu informaci nedala, že?Nicméně o celé věci bude jednat ještě na svém dubnovém zasedání zastupitelstvo města, aby ta pravidla byla co nejjasněji kodifikována. Poskytnutí příspěvku je dle dnešní legislativy samozřejmě dobrovolné, na základě uzavřené smlouvy dle §88 stavebního zákona, nový stavební zákon umožní, aby toto bylo právně vymahatelné.
Chápu, že platba těchto příspěvků nové stavebníky zatěžuje, na druhou stranu umožňuje, aby i jim město mohlo sloužit jako příjemné místo pro život tak, jako stávajícím obyvatelům. Petr Borecký, starosta