Pomoc města pro občany, občanů městu, fungování zdravotního střediska

Dnes začínají kolegyně naší radnice postupně obtelefonovávat naše seniory starší 75 let s nabídkou pomoci (nákup, obstarávání léků atd.). Pomoc a nákupy budou distribuovat naše zaměstnankyně v Pečovatelské službě města Úvaly (mají roušky), případně městská policie. Se zajištěním této pomoci v případě nouze pomohou i úvalští hasiči.

Po zajištění potřeb této nejstarší věkové kategorie Úvaláků budeme obvolávat postupně mladší ročníky až do věku 65 let.

Platit za nákupy a léky bude možné buď bezkontaktně přes platební terminál nebo až následně po té, co bude nouzový stav odvolán.

Dostali jsme rovněž nabídky od vás, občanů a občanek Úval, s nabídkou pomoci pro své spoluobčany a sousedy. Tyto nabídky jsme s díky zaevidovali a v případě potřeby se na vás rádi obrátíme v okamžiku, kdy budeme mít i pro vás roušky.

Paní Michaela Černá nám s ohledem na všeobecný nedostatek nabídla, že má zdravotnickou látku a ušije nám roušky (cca 40 ks denně). Vzhledem k tomu, že stát v zásobování absolutně selhal, tak jsme tuto nabídku rádi přijali.

Primárně budeme roušky distribuovat Pečovatelské službě, strážníkům městské policie a těm pracovníkům městského úřadu a Technických služeb, kteří přicházejí do styku s lidmi. V polovině týdne (snad!) dojde zásilka roušek, kterou jsme objednávali už před cca 2 týdny, rádi bychom pak roušky distribuovali i pro naše občany starší 75 let (následně, bude-li potřeba i pro mladší do 65 let věku).

Zdravotní středisko je v tuto chvíli otevřené, ale podobně jako všude v republice jim absolutně chybí jakékoli ochranné prostředky. K lékaři se proto prosím vydávejte jen v případě akutní nouze, jinak spíše telefonujte, pište maily, sms atp.

Pokud chcete jakkoli pomoci (distribuce pomoci, dodávka roušek atd.), prosíme kontaktujte přímo paní Janu Tesařovou (tajemnice městského úřadu) – telefon 723 040 530, která bude centrálně evidovat všechny nabídky, ať v tom nemáme hokej.

Nepatříte mezi seniory, ale překonáváte těžkou nemoc nebo jste sami s dětmi nebo máte jakýkoli problém? Zavolejte nám a my se pokusíme pomoci, co bude v našich silách.

Není to dnes lehká doba, ale společně to zvládneme a věřím, že se situace co nejdříve dostane do normálu. Technické služby, odvoz odpadu, městský úřad – chod všeho zajišťujeme, takže snad to na chodu služeb města nepoznáte.

Mgr. Petr Borecký
starosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name