Sběrný dvůr Úvaly

 

Název projektu Sběrný dvůr Úvaly
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Dne 5.4.2018 usnesením č. Z-41/2018 zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace

Dne 14.8.2018 usnesením č. R-354/2018 rada města schválila dodavatele vybavení sběrného dvora a zhotovitele pro výstavbu sběrného dvora

Hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) Celkové náklady akce: 13.232.089 Kč

Výše dotace: 11.709.896 Kč (akce dotována Operačním programem životního prostředí, registrační číslo akce CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003198)

Podíl města: 1.522.194 Kč

Termín realizace 05/2019 – 04/2020
Nositel projektu (odbor, osoba) Projektový manažer města, odbor životního prostředí a územního rozvoje, odbor investic a dopravy
Stručný popis Předmětem stavby sběrného dvora v Úvalech je vytvoření nového kapacitního sběrného místa pro separaci a svoz všech druhů odpadů na území Středočeského kraje s objemovým předpokladem 643 tun za rok
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) Projekt řeší novostavbu sběrného dvora, umístěného na pozemku p.č. 3957/32, k.ú. Úvaly u Prahy.

Sběrný dvůr je složen z těchto nadzemních objektů:

SO.01 – zastřešení kontejnerů – jedná se o jednoduchou stavbu, určenou k umístění kontejnerů v poloze, umožňující co nejefektivnější nakládku materiálu z přístupové komunikace, a zároveň snadnou manipulaci z prostoru centrální zpevněné plochy. Jedná se o otevřený sklad s plnými bočními stěnami a pultovou střechou.,

SO.02 – sklad – jedná se o uzavřenou stavbu pro uskladnění nebezpečných odpadů a garážování manipulátoru a štěpkovače.,

SO.03 – buňka – bude sloužit jako provozní objekt správce areálu.

Sběrný dvůr bude vybaven štěpkovačem, lisem a velkoobjemovými kontejnery.

Rozpracovanost Štěpkovač, lis a velkoobjemové kontejnery dodány.
V současné době probíhají stavební práce na výstavbu sběrného dvora.
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server (studie, PD, zápisy z jednání, …) Sběrný dvůr Úvaly
Technická zpráva DPS sběrný dvůr Úvaly
Koordinační situační výkres Úvaly sběrný dvůr
Situace širších vztahů Úvaly sběrný dvůr

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name