Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Místo: v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570.
26. 09. 2019 18:00 - 26. 09. 2019 22:00
Ostatní

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly. Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.