Odbory městského úřadu

Odbor investic a dopravy

Vedoucí: Ilona Reicheltová
Telefon: 281 091 534
E-mail: vystavba@mestouvaly.cz
            ilona.reicheltova@mestouvaly.cz

Umístění: Riegerova 897, Úvaly 

ODBOR EKONOMICKÝ

Vedoucí: Jitka Hájková
Telefon: 281 091 523
E-mail: ekonomika@mestouvaly.cz
Umístění: Arnošta z Pardubic 95 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Pracoviště Riegerova 897, Úvaly 

Personální obsazení:

Bohuslav Prokůpek - vedoucí odboru
Blanka Reinerová
Ing. arch. Martina Bredová

 

ODBOR SPRÁVNÍ

Vedoucí: Jitka Hamouzová - pověřená vedením
Telefon: 281 982 485
E-mail: spravni@mestouvaly.cz
Umístění: vedlejší budova ve dvoře MěÚ Úvaly
Podatelna: vchod z ulice Pražská (podatelna, infocentrum, vidimace, legalizace, Czech Point,měsíčník Život Úval, inzerce, ztráty a nálezy, stížnosti, podněty)

STAVEBNÍ ÚŘAD

Vedoucí: Ing. Helena Bulíčková
Telefon: 281 091 551
Mobil: 607 590 081, 725 575 135
E-mail: stavebniurad@mestouvaly.cz
Umístění: Riegerova 897

ROZMÍSTĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Pražská 276, Úvaly 

HLAVNÍ BUDOVA - vchod z ulice Pražská:
Podatelna, informační centrum - vidimace a legalizace, měsíčník Život Úval, inzerce
 

HLAVNÍ BUDOVA - vchod ze dvora - 1. patro:
Starosta - MUDr. Jan Štastný
Místostarosta:  Ing. Michal Breda (kancelář v přízemí naproti vstupnímu schodišti)
Sekretariát - Monika Šimáňová
zasedací místnost

DALŠÍ ODBORY (BRANDÝS N/LABEM-STARÁ BOLESLAV)

Od 1. ledna 2003 je obcí s rozšířenou působností pro Úvaly Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, kde pro občany Úval zajišťován výkon státní správy v přenesené působnosti. Pro většinu agendy je zřízeno pracoviště v Praze.

OSTATNÍ ÚŘADY

pod jejichž působnost Úvaly patří...

 

Syndikovat obsah