Základní organizační struktura

Starosta
MUDr. Jan Šťastný
281 091 537
Umístění: hlavní budova Pražská 276

Dlouhodobě uvolněný místostarosta:
Ing. Michal Breda
281 091 521
Umístění: Riegerova 897

Neuvolněný místostarosta:
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D
775333482 

Tajemník - Jana Tesařová
281091525
Umístění : vedlejší budova Pražská 276

Organizační řád MěÚ
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4