Policie ČR

Tísňové volání: 158, 112

Služebna Úvaly:
Riegerova 897, Úvaly
tel.  974 881 760
pokud se nelze dovolat na výše uvedená čísla, použijte linku 158

Operační středisko pro Prahu Východ:
tel. 974 861 101