Školství

Talentové přijímací zkoušky na školní rok 2012/2013-ZUŠ Český Brod
více informací zde 

 Zápis dětí do mateřské školy v Úvalech

Informace pro rodiče dětí nepřijatých do MŠ Kollárova
(týká se nepřijatých dětí s bodovým ohodnocením 15 bodů - pořadí 1. až 52.) více informací zde.

Den otevřených dveří
více informací zde 
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zde.
Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy v Úvalech ke stažení zde.

Kdo bude JUNIOR ROKU 2013 ?

Zastupitelstvo města Úvaly rozhodlo na návrh kulturní komise pravidelně oceňovat děti a mládež do 18 let za vykonání výjimečného činu, podání výjimečného výkonu nebo reprezentaci města na výjimečné úrovni v oblasti kultury, sportu, vědy a techniky, morálky a etiky, mezilidských vztahů, ochrany přírody a podobně. Za tímto účelem byla v závěru roku 2011 schválena zastupitelstvem města Pravidla pro ocenění „Junior města Úvaly". Kandidáti na ocenění by měli být nominováni školskými zařízeními, místními organizacemi a spolky, Policií ČR, městem Úvaly nebo občany města.
Nominační formulář spolu s pravidly je též k dispozici v podatelně MěÚ Úvaly a v Městské knihovně Úvaly, lze jej doručit do podatelny MěÚ Úvaly kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však do 31.10.2013.

Pravidla pro ocenění „Junior města Úvaly" ke stažení zde.
Nominační formulář ke stažení zde.

Základní škola Úvaly
nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly
Ředitel: Mgr. Jaroslav Březka
Zástupkyně ředitele I. stupeň:Mgr. Lenka Foučková
Zástupkyně ředitele II. stupeň: Mgr. Irena Nováková 
Tel.: 281 981 946, 281 981 974
Vedoucí školní jídelny: Hana Dudová
Tel.: 281 981 615
e-mail: zsuvalypv@iol.cz
web: http://web.telecom.cz/zsuvaly

ZŠ Úvaly ZŠ Úvaly 

Mateřská škola Úvaly Kollárova 1260,okr. Praha - Východ
Kollárova 1260, Úvaly
Ředitelka: Jana Hájková
Tel.: 281 861 791, 739 631 687
e-mail: ms.kollarova@seznam.cz
web: http://www.mskollarova.cz/

Městský dům dětí a mládeže
Vítězslava Nováka 372, Úvaly
Ředitelka: Jana Pospíšilová
Tel.: 281 981 934
e-mail: mddmuvaly@seznam.cz
web: http://www.mddmuvaly.cz