Majetek města

a) byty, domy
Škvorecká 181, 75, 105 328
Smetanova 203
Prokopa Velikého 1346, 1347
Kollárova 1095, 1096
Pražská 527
služební byty v budově ZŠ
služební byt v MŠ Kollárova
služební byt Klánovická 918 (hasiči)
služební byt nám. A. z Pardubic 18
Horova 1482
Dům s pečovatelskou službou,
nám. Svobody 1570

Dům s pečovatelskou službou
b) nebytové prostory
Pražská 527
nám. A. z Pardubic 95  , 18
Riegerova 897 - detašované pracoviště MěÚ - Stavební úřad ,služebna Policie ČR, Jiráskova 844 (objekt prodejny "Večerka") 
Zdravotní středisko Pražská 1144

Městský dům dětí a mládeže

c) ostatní veřejně prospěšný majetek města
budova MěÚ, Pražská 276
areál budov ZŠ
MŠ Kollárova
MDDM V. Nováka
městský hřbitov
hasičská zbrojnice Klánovická
Tesko dům pod školou
areál koupaliště, Horova
areál VPS, 5. května
ČOV (Hodov)
Čistírna odpadních vod