Zajímavá místa

  • Římskokatolický kostel Zvěstování Páně - nachází se u náměstí A. z Pardubic a byl postaven na místě středověké kaple založené r. 1342 Arnoštem z Pardubic. Původní zasvěcení není známo. Svou dnešní barokní podobu získal po opravě dokončené v roce 1724. Kulturní památka.
  • Železniční viadukt zvaný "Devět kanálů" - most zděný z pískovcových a žulových kvádrů, rozpětí každého z 9 oblouků je cca 9m, výška 13 m. Most je veden do mírného oblouku a jeho délka je přibližně 135 m. Byl postaven v roce 1844 při stavbě železnice.
  • Socha Arnošta z Pardubic - kamenná socha vysoká 5,5 m byla zhotovena na základě sbírky, autorem je ak. sochař Jindřich Čapek, odhalení r. 1869. Původně byla umístěna na východním okraji Úval poblíž železnice (Arnoštova ulice). V letech 1996-7 došlo k opravě a přemístění sochy na náměstí. Kulturní památka.
  • Socha sv. Jana Nepomuckého - pískovcová socha z roku 1701. Původně stála na náměstí, v roce 1919 přemístěna ke kostelu Zvěstování Páně.
  • Neorenesanční budova školy - postavena v letech 1911-12 stavitelem Fr. Troníčkem, stojí v čele náměstí A. z Pardubic.
  • Čp.6 - bývalý statek z první poloviny 17. stol. na nám. A. z Pardubic. Na zachované bráně je viditelný letopočet MDCCCXXXXI, kdy byl po požáru přestavěn. Kulturní památka.
  • Budova římskokatolické fary čp.45 - postavena na dnešním nám. A. z Pardubic roku 1856 na místě statku, od r. 1936 je zde umístěna busta faráře A. Dostála, autora povídek, románů a divadelních her.
  • Pomník padlým v 1. svět. válce - postaven v roce 1924 na dnešním náměstí A. z Pardubic v parčíku. Část financí byla získána veřejnou sbírkou.
  • Výrazné terénní pozůstatky středověkého feudálního sídla v rozloze malého hradu s předhradím v Úvalech. Hrad známý pod názvem Skara.
  • Zachovalý masivní kamenný mostek v Úvalech - Králičině. Kulturní památka.