Splašková kanalizace

Kolaudační souhlas na výstavbu splaškové kanalizace v lokalitách V Setých, Radlická čtvrť, ul. Pražská, Švermova, Šafaříkova, Slovany, Slovany 1, ul. Škvorecká, ul. Nerudova, Komenského a Hálkova
zde

SKUTEČNÉ PROVEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ÚVALECH - II. ETAPA

Oznamujeme, že dne 26.4.2013 proběhla kolaudace splaškové kanalizace Úvaly - II. etapa, která se týká oblastí Slovany, Slovany 1, Škvorecká ul., Hálkova ul., Komenského a Nerudova a dále v lokalitách, kde je již kanalizace uvedena do předčasného užívání: Radlická čtvrť, V Setých, ul. Pražská, Švermova a Šafaříkova.
Vyzýváme všechny občany, u kterých již výstavba proběhla, aby neprodleně zahájili práce na projektech přípojek.
Připravené projekty je možné předkládat na Stavební úřad Úvaly k vydání Územního souhlasu.
Údaje ze skutečného zaměření veřejných částí přípojek a hlavního řadu splaškové kanalizace jsou k dispozici na webu města Úvaly

Slovany
zde:
Slovany 1, ul. Škvorecká
zde:
Nerudova, Komenského ul.
zde:
Hálkova ul.
zde:
V Setých
zde:
V Setých BA1
zde:
Radlická čtvrť
zde:
Centrum - Pražská, Švermova, Šafaříkova ul.
zde:

 


Hálkova ulice - oznamujeme, že od 15.4.2013 - 19.4.2013. budou prováděny opravy povrchu komunikace po výstavbě splaškové kanalizace
zde:

Kolaudace splaškové kanalizace v oblastech V Setých, Radlická, Pražská ul., Švermova ul., Šafaříkova ul., Slovany, Slovany 1, Škvorecká ul., Nerudova ul., Komenského a Hálkova - předpokládaný termín kolaudace přelom měsíců duben/květen 2013. Definitivní termín bude uveřejněn.

UPOZORNĚNÍ - od 1.1.2013 je nový provozovatel vodohospodářské infrastruktury města - STAVOKOMPLET, s.r.o.
více informací:

Smlouva na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
V rámci výstavby splaškové kanalizace v lokalitách Radlická čtvrť, V Setých a v ulicích Pražská, Švermova a Šafaříkova je nutné požádat o rozšíření nynější Smlouvy na dodávku pitné vody o odvádění odpadních vod.
Více zde:


Výstavba splaškové kanalizace v ul. Srbská- zahájení prací od 16.7.2012

Výstavba splaškové kanalizace v ul. K Hájovně - zahájení prací od 2.7.2012

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Bulharská - zahájení prací od 25.6.2012

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Hálkova - zahájení prací od 25.6.2012

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Lužická (lokalita nad Fabrákem) - zahájení prací od 6.6.2012

Radlická čtvrť - konečné úpravy povrchu komunikace ul. Táboritská
Přípravné práce budou probíhat od 17.5.2012 od ulice Želivského směrem dolů. Předpoklad ukončení prací je do konce května.

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Kladská - zahájení prací od 2.5.2012 - v úseku od křižovatky s ul. Škvorecká směrem k ulici Bulharská
Pro místní obyvatele této lokality bude zřízen provizorní vjezd a výjezd přes pozemek Benziny.
Situace:

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Nerudova, Komenského - zahájení prací od 9.5.2012

Radlická čtvrť - konečné úpravy povrchu komunikací budou probíhat v termínech:
Od 10.4.2012 - Jeronýmova ulice
Od 24.4.2012 - Lipanská ulice
Od 30.4.2012 - Želivského ulice

Pokračování stavebních prací v lokalitě V Setých
Od 1. dubna pokračuje výstavba splaškové kanalizace v pojízdném chodníku podél silnice II/101 a dále v ulici K Hájovně. Termín  zahájení prací Vám bude sdělen do schránek.
Od 20.4.2012 bude opět využívaná mezideponie v lokalitě V Setých (podél silnice II/101 a ul. Jirenská).
Příjezd a výjezd z mezideponie bude převážně na silnici II/101.

Připojování na kanalizaci - výzva k předkládání projektů

Od dubna roku 2011 probíhají intenzivní stavební práce na splaškové kanalizaci, na kterou město čerpá dotaci z OPŽP ve výši 142 mil. Kč. Na nově vybudovanou kanalizaci, případně vodovod v jejím souběhu, je nutné i z hlediska podmínek dotace připojit v nejkratší možné době maximum nemovitostí. Proto vyzýváme všechny občany, u kterých již výstavba proběhla, aby neprodleně zahájili práce na projektech přípojek.
Více zde:


SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Rozhodnutí  o předčasném užívání stavby splaškové kanalizace Úvaly - II. etapa, V Setých, Radlická čtvrť, Pražská ul., Švermova a Šafaříkova
Více zde:

http://www.mestouvaly.cz/files/splasky/centrum.zip
http://www.mestouvaly.cz/files/splasky/vsetych.zip

http://www.mestouvaly.cz/files/splasky/radlicka.zip
 


Výstavba splaškové kanalizace v ul. Ruská - zahájení prací od 13.2.2012
Výstavba splaškové kanalizace v ul. U Přeložky - zahájení prací od 27.1.2012

Výstavba splaškové kanalizace - Slovany 1, ul. Škvorecká, Slovany 2, ul. Komenského, Hálkova a Nerudova
Oznámení ke stažení zde:
Přehledná situace stavby:
Časový harmonogram prací:

Výstavba splaškové kanalizace v ulici Škvorecká (od křižovatky se silnicí III/01214 směrem k areálu bývalého cukrovaru) - zahájení prací od 9.1.2012, objízdná trasa bude vedena přes světelnou křižovatku silnicí I/12 - ul. Dobročovická.
Dopravní značení zde:
Objízdná trasa:
Výstavba splaškové kanalizace v ul. U Přeložky (v zeleném pásu směrem na křižovatku s ul. Škvorecká) - zahájení prací od 4.1.2012

ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
Informace ke stažení zde:

Ve dnech 21.11. - 23.11.2011 se budou provádět asfaltové povrchy v ulici Purkyňova a v lokálních místech ul. Sukova. Dopravní značení bude značeno.

Výstavba splaškové kanalizace v ul. K Hájovně a v pojízdném chodníku podél silnice II/101 se dle plánovaného harmonogramu překládá na rok 2012 - 4-6/2012.

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Roháčova - zahájení prací od 26.10.2011

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Chelčického - zahájení prací od 3.10.2011

Výstavba splaškové kanalizace Úvaly - realizace a plánované lokality
přehledná mapa:

Ulice Dobročovická - úsek Jeronýmova ulice až na konec Úval
Od 5.9.2011 byla opět zprovozněna ulice Dobročovická, což přivítalo hodně místních lidí z lokality Radlická čtvrť. Zároveň se vyskytlo hodně podnětů a připomínek na stávající šířku silnice III/01215 s otázkou, zda nedošlo k zúžení vozovky. Tyto připomínky byly projednány s firmou OHL ŽS (zhotovitelem) na kontrolním dnu. Firma předala materiály, které potvrzují, že nedošlo k zúžení vozovky. Šíře vozovky byla zachována, a to z důvodu, že nový povrch byl proveden v rozsahu původních podkladových vrstev. Původní nefunkční silniční příkop podél upravované komunikace byl vyčištěn nad rámec projektovaných prací a v ceně stavby.
Původní pasportizace:
Měření průjezdnosti po provedení nového povrchu:
Vyjádření zhotovitele:
Vyjádření technického dozoru investora:
Skutečné zaměření komunikace po úpravě povrchu:

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Ebenová - zahájení prací od 26.9.2011

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Klostermannova - zahájení prací od 3.10.2011.

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Poděbradova - zahájení prací od 19.9.2011.

Ukončení uzavírky a objízdné trasy v ul. Dobročovická. Obnovení autobusové dopravy l. 391 od 5.9.2011.

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Jeronýmova - zahájení prací od 5.9.2011

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Lesní - zahájení prací od 22.8.2011


Výstavba splaškové kanalizace v ul. Pernerova - zahájení prací od 22.8.2011


Výstavba splaškové kanalizace v ul. Lipanská - zahájení prací od 18.7.2011
Oznámení ke stažení zde:

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Fibichova - zahájení prací od 29.6.2011
Oznámení ke stažení zde:

Výstavba splaškové kanalizace v ul. U Obory - zahájení prací od 10.7.2011
Oznámení ke stažení zde:

Zásady pro provádění kanalizačních přípojek
Informace ke stažení zde:

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Rokycanova - zahájení prací od 21.6.2011
Oznámení ke stažení zde:

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Kmochova - zahájení prací od 22.6.2011
Oznámení ke stažení zde:

Aktualizace harmonogramu v lokalitě V Setých
Z důvodu aktualizace harmonogramu prací splaškové kanalizace v lokalitě V Setých, došlo ke změnám v pořadí ulic, kde je plánována výstavba splaškové kanalizace.
Předpokládaná doba dokončení ulic SUKOVA a JIRENSKÁ je do 30.6.2011.
Aktualizovaný harmonogram bude v co nejbližší době uveřejněn.

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Otokara Březiny - zahájení prací od 15.6.2011
Oznámení ke stažení zde:

Realizace vodovodních přípojek v ulicích Pražská, Švermova a U Obory
Oznámení ke stažení zde:

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Roháčova - zahájení prací od 15.6.2011
Oznámení ke stažení zde:

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Chelčického - zahájení prací od 30.5.2011
Oznámení ke stažení zde:

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Sukova - zahájení prací od 30.5.2011
Oznámení ke stažení zde:

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Purkyňova - zahájení prací od 23.5.2011
Oznámení ke stažení zde:

Aktualizace harmonogramu prací - lokalita Pražská, Švermova, Šafaříkova
Ke stažení zde:

Výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulici Pražská - zahájení prací od 9.5.2011
Oznámení ke stažení zde:
Situace celková:
Situace úsek 1
Situace úsek 2
Situace úsek 3
Situace úsek 4
Situace úsek 5
Rozhodnutí

Jízdní řád linky 391 v době uzavření ulice Dobročovická

nový jízdní řád je ke stažení zde

 

Zahájení výstavby kanalizace

Výstavba kanalizace, bude zahájena 1. 4. 2011 v lokalitách V Setých a Radlická čtvrť. Práce zde budou probíhat v průběhu celého roku 2011, případně ještě v prvním čtvrtletí 2012. V tomto období bude realizována i ul. Pražská. Bližší informace budou podávány přímo dotčeným obyvatelům formou informačních letáků, které budou distribuovány do poštovních schránek minimálně ve dvoutýdenním předstihu.  O dalším průběhu stavby budeme informovat na internetových stránkách města Úvaly a prostřednictvím Života Úval. Zároveň bude zřízena informační kancelář v budově Městského úřadu v Riegerově ulici (areál Multitec) a pořádány dny pro veřejnost. Úřední hodiny budou oznámeny po zahájení stavby. Na akci město získalo dotaci z OPŽP ve výši 144 mil. Kč. Stavbu bude provádět společnost OHL ŽS, a.s., technický dozor investora VRV a.s.  Termín dokončení prací je 30. 6. 2013.   V Praze 14. 3. 2011 Ing. Ivo Kokrment, projektový manažer vodohospodářských investicVodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Situace Radlická ul.
Situace V Setých

Oznámení - výstavba splaškové kanalizace

Na základě schválené dotace z OPŽP zahajuje město výstavbu splaškové kanalizace ve čtvrtích V Setých, Radlická čtvrť a střed města - ul. Pražská, Švermova a Šafaříkova (v některých úsecích včetně vodovodu). V další fázi (r. 2012 - 2013) bude zahájena výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulicích Komenského, Hálkova, Nerudova a splašková kanalizace ve čtvrtích Slovany 1 a Slovany 2.
Oznámení ke stažení zde.

Harmonogramy:

V Setých
Radlická
Centrum

Oznámení - úplná uzavírka komunikace ul. Dobročovická, lokalita Radlická čtvrť

Městský úřad Úvaly, odbor investic MěÚ Úvaly oznamuje, že od 11. 4. 2011 do 30. 9. 2011 dochází k úplné uzavírce silnice č. III/01215 v ul. Dobročovická v Úvalech.
Oznámení ke stažení zde.
Situace uzavření:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 

Změna trasy autobusové linky 391
Na základě výstavby splaškové kanalizace v Radlické čtvrti bude autobusová linka 391 odkloněna z původní trasy objížďkou přes Úvaly, Slovany a Škvorec (viz. obr1.). V souvislosti s výše uvedenou trasou budou na této lince po dobu výstavby zrušeny některé z nejméně frekventovaných spojů. Dotčené spoje budou uvedeny na stránkách města. Nové jízdní řády budou vyvěšeny na autobusových zastávkách Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy.
Ke stažení zde.

Přeložka vodovodu a rekonstrukce vodovodního řadu - Janáčkova ulice, V Setých
Ke stažení zde.

Výstavba splaškové kanalizace v ulici Táboritská, V Setých
Ke stažení zde.