Základní údaje o městě

Město Úvaly se nachází východně od Prahy směrem na Český Brod v členitém terénu v sousedství lesa Vidrholec na severozápadě a Škvorecké obory na jihozápadě. Městem protéká potok Výmola, který je zdrojem vody pro místní rybníky Lhoták, Fabrák, Mlýnský rybník a bývalý Hodovský rybník. Do Výmoly se na území Úval poblíž Fabráku vlévá Přišimasský potok, který protéká rybníkem Kalák. Přestože převážná část výstavby je situována na sever, západ a jih, centrem města zůstává náměstí Arnošta z Pardubic (dříve M. Majerové) nacházející se směrem východním, v podstatě na kraji města u lesa Vinice. Město je rozděleno jednak velmi frekventovanou železniční tratí Praha - Olomouc mezi jihovýchod a severozápad a jednak silnicí I. třídy (kolínská) mezi východ a západ. Pomyslnou osu města tvoří ulice Pražská, která následně přechází v ulici Husovu a náměstí Arnošta z Pardubic. 

Od roku 1969 mají Úvaly statut města.

V Úvalech mají naprostou převahu rodinné domy a v současné době počet obyvatel s trvalým bydlištěm v Úvalech přesáhl 5.000, i když ve skutečnosti zde žije zhruba o 1.000 lidí více.

Zájemce o ubytování uspokojí Hotel Sokol na náměstí Arnošta z Pardubic, Hotel Budka u nádraží ČD a lůžka nabízí také penzion - vinárna U vinařů v Havlíčkově ulici (poblíž závor).

Počet obyvatel 5767
Počet čísel popisných 1822
Rozloha (celkové katastrální území) 1097 ha
z toho:  
lesní pozemky 32 ha
zemědělská půda 21 ha
vodní plochy 3 ha
zastavěné plochy 1041 ha
sportoviště, veřejná zeleň 18,10 ha
komunikace, železnice 71,43 ha
nejvyšší nadmořská výška 298,8 m.n.m. - vrch Vinice
nejnižší nadmořská výška 224,0 m.n.m.-SV, u potoka Výmola
délka komunikací přes 30 km
základní školy ZŠ nám. Arnošta z Pardubic
mateřské školy MŠ Kollárova, MŠ Pražská
jiná školská zařízení MDDM, Praktická škola, pobočka ZUŠ
zdravotnictví
Zdravotní středisko
policie obvodní oddělení Policie ČR
železnice žel. stanice Úvaly
autobusy PID
banky Česká spořitelna, poštovní banka
bankomat Česká spořitelna
knihovny městská knihovna
koupaliště
areál městského koupaliště
hotely
Hotel Budka, Hotel Sokol
restaurace, vinárny
7