Život Úval

Aktuální číslo Života Úval ke stažení zde.
Měsíčník Život Úval vydává Městský úřad Úvaly.
Redakční uzávěrka je nejpozději 15. dne předchozího měsíce.(viz. tiráž čísla)  Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí.
Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 0320900691.

Redakce
Vedoucí redaktor:
Dr. Vítězslav Pokorný
Redakční rada:
Ing. Petr Jankovský
Mgr. Marek Mahdal Dis.
Mgr. Milan Bednář
Josef Štěpánovský
Mgr. Romana Vorlíčková
Ing. Radek Netušil
Jan Poledník

Adresa redakce:

Městský úřad Úvaly - Podatelna
Pražská 276, 250 82 Úvaly
email: zivotuval@seznam.cz

Statut měsíčníku  Život Úval a jeho redakční rady
Ceník inzerce - ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Archiv Života Úval do roku 2007
Archiv Života Úval 2008
Archiv Života Úval 2009
Archiv Života Úval 2010
Archiv Života Úval 2011
Archiv Života Úval 2012
Archiv Života Úval 2013