Rada města

Starosta města: MUDr. Jan Šťastný 

Usnesení č. Z - 06a/2010
Zastupitelstvo města volí starostou města Úvaly MUDr. Jana Šťastného, nar.1954. 
PRO: 10

Uvolněný místostarosta: Ing. Michal Breda
Neuvolněný místostarosta: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D

Usnesení č. Z – 051/012
Zastupitelstvo města Úvaly
I. 
rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  že místostarosta  JUDr. Ing. Petr Petržílek PhD. , nar. 4.4.1971, bytem Dvořákova 1624, Úvaly počínaje dnem 1.4.2012 nebude pro výkon funkce místostarosty dlouhodobě uvolněn,
II. rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,, že místostarosta Ing. Michal Breda, nar. 3.10.1964, bytem Slovenská 1688, Úvaly počínaje dne 1.4.2012 bude pro výkon funkce místostarosty dlouhodobě uvolněn

Radní : Mgr. Dana Poláková
Radní : p. Josef Štěpánovský 
Projednáno a schváleno na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva města dne 8.11.2010, usnesení č. Z - 010a/2010, Z - 011a/2010.

Vzhledem k množícím se dotazům občanů, ale i zastupitelů uvádíme, jakým způsobem byly zaznamenány hlasy při volbách jednotlivých funkcí zvolených zastupitelů na ustavujícím zastupitelstvu. Volba byla tajným hlasováním, hlasy pro znamenají počet označených lístků jménem zastupitele, který byl do dané funkce zvolen, proto neodpovídá celkový počet hlasů a přítomných zastupitelů tj. 15.

Přehled hlasování - volba orgánů obce ke stažení zde.

Jednání rady města

Komise rady města