Spolky

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Úvaly ke stažení zde.
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Úvaly  ke stažení zde.
Hodnotící kritéria ke stažení zde.

Český rybářský svaz
Místní organizace Úvaly
kontakt: Josef Doskočil, Maroldova 1321, Úvaly 

Český svaz chovatelů
Základní organizace Úvaly
kontakt: Jitka Kotusová, Purkyňova 1032, Úvaly

Junák
Středisko "br. Jiřího Bubáka" Úvaly
kontakt: Jaromír Gloc, Havlíčkova 182, Úvaly
e-mail: skauti.uvaly@centrum.cz
http://www.skauting.cz/uvaly

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
kontakt: Dr. Vítězslav Pokorný, Pražská 180, Úvaly
e-mail: klubuvaly@volny.cz
http://www.klubuvaly.wz.cz/

Letecko modelářský klub Úvaly
kontakt: Jan Kučera, Rašínova 1407, Úvaly

Obec Baráčníků "Jana Amose Komenského"
kontakt: Hana Černá, Pražská 527, Úvaly

RC MODEL KLUB Úvaly - rádiem řízená auta
kontakt: Petr Žák, Smetanova 69, Úvaly

Sbor dobrovolných hasičů Úvaly
Hasičský dům, Klánovická 918, Úvaly
kontakt: Miroslav Šindelář, Škvorecká 75, Úvaly
e-mail: uvaly@oshpv.cz
http://uvaly.oshpv.cz

Spolek akvaristů
kontakt: Miloslav Kolařík, Purkyňova 1152, Úvaly

Klub důchodců Úvaly, o.s.

sídlo: nám. Svobody 1570, Úvaly

kontakt: odbor správní MěÚ Úvaly, 281 982 485