Formuláře ke stažení

Formuláře a informace úřadů ke stažení (v PDF).

Matrika
Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
Vidimace a legalizace
Nahlížení do matričních knih
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice
Narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině

Uzavření manželství
Změna jména a příjmení
Prohlášení o volbě druhého jména
Příjmení po rozvodu manželství
Ženská jména

 

Stavební aktivita:
Formuláře žádostí dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a vyhlášky č. 526/2006 Sb. naleznete na adrese http://www.mmr.cz/ v sekci Územní plánování a stavební řád - lvzory a formuláře - formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona. 


Dokumenty budou průběžně doplňovány.

Návody a postupy řešení různých životních situací (na téma občan, bydlení, cestování, doprava, finance, kultura, občan a stát, obrana a bezpečnost, příroda a zemědělství, rodina, vzdělání, věda a výzkum, zaměstnání, zdraví, podnikatel, cizinec) naleznete na oficiálních informačních stránkách státní správy ČR: www.gov.cz.

Obecně používané formuláře naleznete též na těchto internetových stránkách.