Územní plán

Aktuální výkres funkčního využití území územního plánu sídelního útvaru města Úvaly ve znění pozdějších schválených a vydaných změn ke stažení zde.

Nový územní plán

V současné době se připravuje návrh zadání pro nový územní plán města, který je zpracováván na základě požadavků města a podnětů občanů, které zastupitelstvo města vybralo pro zapracování do nového územního plánu. 

 

Pořízení a projednání nového ÚP podléhá legislativnímu postupu vyplývajícímu ze stavebního zákona.
Dobu pořízení nového územního plánu odhadujeme na cca 2,5 roku.
Do té doby zůstává v platnosti stávající územní plán sídelního útvaru města Úvaly.

ÚDAJE O VYDANÉM ÚZEMNÍM PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA ÚVALY ZVEŘEJNĚNÉ V SOULADU S § 165 odst. 2 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ (STAVEBNÍ ZÁKON) . bližší informace ke stažení zde.

 

Návrh zadánání územního plánu města Úvaly

Bližší informace ke stažení zde

 

Geoportál