Investice města

Vodohospodářské investice města Úvaly
Čtvrtletní zpráva 4 - 6/2011
Ke stažení zde:
Příloha č.1:
Příloha č.2:
Vodohospodářské investice města Úvaly

Závěr roku 2009 proběhl ve znamení finišovaní příprav vodohospodářských investic směřujících k podání dvou významných žádostí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí.

Jedná se o jeden z klíčových kroků v promyšleném postupu k získání finančních prostředků do rozpočtu města, potažmo ke zkvalitnění životního prostředí pro jeho obyvatele.

Kvalifikované žádosti o dotace byly podány s ohledem na maximalizaci využití dotačních prostředků podle priorit schválených zastupitelstvem města.

Celkově je požádáno o 228 mil. Kč, na kanalizaci v ul. 5. května již byla dotace ve výši 7 mil. Kč přidělena.

Rozsah žádostí - kanalizace OPŽP

Prezentace žádostí OPŽP

Seznam ulic k rekontrukci
Zastupitelstvo města Úvaly na svém zasedání dne 29. 3. 2012 usnesením č. Z - 031/012 schválilo kompletní seznam ulic k rekonstrukci, tj.: Erbenova, Alešova, Barákova, Vydrova, Šrámkova, J. Lady, Grégrova, G. Jarkovského, Hakenova, Janáčkova, K Hájovně, Lužická, Otokara Březiny, Palackého, V Podhájí, Purkyňova, Raisova, Rašínova, Ruská, Srbská, Kollárova, Slovinská, Sovova, Štefánikova, Švermova, Táboritská, Vítězslava Nováka, Denisova, V. Špály, Prokopa Velikého, Oty Pavla, U Horoušánek - až po prodloužení (ul. Diamantová), Tigridova, Jirenská, U Kaberny, U Výmoly, Lužická. Ze zde uvedených ulic byly v souladu s Usnesením Zastupitelstva města č. Z - 081/012 ze dne 21. 6. 2102 do I. etapy vybrány ulice Vydrova, Sovova, Denisova, Alešova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hakenova, Palackého, Raisova, Rašínova, Štefánikova, Švermova, Vítězslava Nováka, Podhájí a Táboritská na které zároveň bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a výběr dodavatele. Jelikož se ale ozývali zájemci z řad obyvatel, kterých se netýká I. etapa o možnost přispět na rekonstrukci povrchu a tím jí urychlit, byla na veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 8. 11. 2012 usnesením č. Z - 0139/012 udělena pravidla (viz. příloha) za kterých je možno takto učinit.
Přehled ulic k rekonstrukci zde.