Rozpočet města

Rozpočet města na rok 2013

příjmy:         238 856 000 Kč
výdaje: 238 856 000 Kč 

Rozpočet města na rok 2012

příjmy:         216 019 771 Kč
výdaje: 216 019 771 Kč

Rozpočet města na rok 2011

příjmy: 134 075 313 Kč
výdaje: 134 075 313 Kč

Přehled finančních toků a splácení úvěru ke stažení zde.

Rozpočet města na rok 2010

příjmy: 82 129 000 Kč
výdaje: 82 129 000 Kč

Rozpočet města na rok 2009

příjmy: 87 484 177 Kč
výdaje: 87 484 177 Kč

Rozpočet města na rok 2008

příjmy: 74 613 349 Kč
výdaje: 74 613 349 Kč

Rozpočet města na rok 2007

příjmy: 72 835 348 Kč
výdaje: 72 835 348 Kč

Rozpočet města na rok 2006:

příjmy: 79 414 811 Kč
výdaje: 79 414 811 Kč

Rozpočet města na rok 2005:

příjmy: 93 421 300 Kč
výdaje: 93 421 300 Kč

Rozpočet města na rok 2004:

příjmy: 79 319 000 Kč
výdaje: 79 319 000 Kč

Rozpočet města na rok 2003:

příjmy: 92 005 400 Kč
výdaje: 92 005 400 Kč

Rozpočet města na rok 2002:

výdaje: 84 836 000 Kč
z toho investiční výdaje: 33 516 000 Kč

Rozpočet města na rok 2001:

výdaje: 93 470 000 Kč
z toho investiční výdaje: 55 357 000 Kč

 

ARISweb - rozpočty veřejné správy (MF ČR): http://wwwinfo.mfcr.cz/aris

ROZVAHA - BILANCE
organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
úzmních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA 2007

Rozpočtový výhled v tis. Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA 2008  

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA 2012

Schválený rozpočtový výhled 2014-2018