Výbory zastupitelstva města

Výbor pro výstavbu

Výbor pro výstavbu
(projednávání úkolů, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo, zejména návrhů a změn územního plánu).
předseda: Ing. Michal Breda
členové: Ing. Ivan Černý, ing. Radek Netušil, Roman Kroutil, Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Ing. Josef Horák, Ing. Roman Krásný, Ing. Milan Schmidt, Ing. Ing. Hana Kameníková, Milan Švihla, Miloslav Kolařík, Mgr. Petr Borecký, Martina Bredová, Ing. Jiří Vosecký
Zapisovatelka: Adriana Bednarčíková

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor
(provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo).
předseda: Ing. Ivan Černý
členové: Ing. Ladislav Morávek, Ing. Václava Baumanová, Josef Polák, Kateřina Vlasová, Dagmar Weissgarber,
Ing. Oldřich Dostalík
zapisovatel: Jitka Hamouzová

Finanční výbor

Finanční výbor
(provádí kontrolu hospodaření s majetkem finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo)
předseda: Mgr. Petr Borecký
členové: Ing. Helena Váňová, Ing. Ludmila Milerová, Ing. Hana Opálková, Ing. Petr Kunetka, Ing. Eva Kiššová, Romana Komínková, Ing. Petr Jankovský
zapisovatel: Dana Kyralová,

Jednací řád Finančního výboru ke stažení zde.

Syndikovat obsah