Vyhlášení 1. ročníku soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu - "Rozkvetlé Úvaly"

Vyhlášení 1. ročníku soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu - "Rozkvetlé Úvaly"
Cílem soutěže je podpořit zájem veřejnosti o tvorbu životního prostředí ve městě a vytvoření krásného a příjemného životního prostředí místa, kde žijeme.
Město Úvaly ve spolupráci s občanským sdružením Klub přátel historie a přírody Úval a okolí vyhlašuje 1. ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu (okno, balkon, okolí domu).
Kdo se může soutěže zúčastnit
Do soutěže je možno přihlásit jakékoliv okno bytového nebo rodinného domu, balkon nebo okolí domu z Úval. Všechna okna, balkóny či předzahrádky, které jsou viditelné z veřejně přístupné komunikace nebo jiného veřejného prostranství. Konkrétní místo může do soutěže přihlásit kdokoliv - majitel, nájemce, soused, ko-lemjdoucí, apod.
Jaké kategorie se budou hodnotit
V soutěži budou hodnoceny následující kategorie:

Od 1. 5. 2012 - do 15. 9. 2012 probíhá soutěž květinové výzdoby,
a to v kategoriích:
1) výzdoba oken a balkónů jednotlivých panelákových bytů
2) výzdoba oken a balkónů jednotlivých rodinných domků
3) okolí domů (zahrádky, předzahrádky, okolí obytných domů, škol, školek, soukromých firem apod.).
Termín a místo pro podání přihlášky do soutěže
Přihlášky do soutěže můžete vyzvednout i podávat v podatelně Městského úřadu Úvaly, Pražská 276. Elektronická přihláška do soutěže je ke stažení na webových stránkách www.mestouvaly.cz a je možné ji odeslat elektronicky na adresu:
podatelna@mestouvaly.cz.
Uzávěrka podávání přihlášek je 15. 6. 2012.
Kritéria hodnocení
1) celkový vzhled (dojem)
2) praktičnost provedení
3) originalita a barevná kombinace
4) patřičnost k dané kategorii
Vyhodnocení soutěže
Vybraná odborná komise vyhodnotí soutěžící do 15. října. Výherci jednotlivých kate-gorií budou oceněni a fotografie vítězných oken, balkónů a zahrádek budou uveřej-něny v Životě Úval a na webových stránkách www.mestouvaly.cz

Přihláška do soutěže Rozkvetlé ulice 2012 ke stažení zde.

Alej úvalských dětí bližší informace ke stažení zde.