V Úvalech v ul. 5 května byl nalezen pes

více informací zde
Jak postupovat při ztrátě nebo nálezu psa (případně jiného zvířete)
V případě ztráty nebo nálezu psa kontaktujte:
ve všední dny pracovníky MěÚ Úvaly odbor správní
tel.:281 091 541, 281 982 485,
ve večerních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích volejte Policii ČR Obvodní oddělení Úvaly
tel.:974 881 760
nebo zaměstnance MěÚ Úvaly
tel.:723 040 530, 730 189 026, 606 824 260.