Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

 

Mapa samosprávy - ÚvalyMapa samosprávy

 

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Investiční mapa města

Investiční mapa města

 

Digitální povodňový plán
Povoden

 

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

 

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

 

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

 

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Czech POINT

 

facebook

 

posemberi

 

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 16
DNES: 551
TÝDEN: 5853
CELKEM: 661803

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Záznam veřejné diskuse k novému návrhu územního plánu ze dne 7.3.2016 najdete zde.

 

 

Výkres stávajícího územního plánu sídelního útvaru Úvaly ke stažení zde

Vyhláška o závazných částech stávajícího územního plánu ke stažení zde

 

Příprava nového územního plánu – Úvaly šlapou na brzdu extenzivnímu rozvoji města
 
Již od roku 2009 probíhá příprava nového územního plánu města, tedy již dlouhých šest let. Tento nový územní plán vychází ze stávajícího platného územního plánu, který je odrazem představ radnic vládnoucích do roku 2010 o dalším rozvoji města. Tyto představy počítaly s tím, že Úvaly v relativně krátké době dosáhnou na cca 12 tisíc obyvatel.
 
Toto zadání se promítlo i do nového územního plánu města, který je nyní zpracováván. Mezitím však došlo na konci roku 2014 k nástupu nového vedení města. Jsme přesvědčeni, že trend rozrůstání Úval do krajiny není dobrý. Na druhou stranu jsme však omezeni tím, že měnit území určené k zástavbě zpět na nezastavitelné území je komplikovaný a v některých případech pro město ekonomicky nemožný proces.
 
Proto jsme se rozhodli, že tam, kde to bude možné, budeme chtít výstavbu v jednolivých lokalitách etapizovat, v některých lokalitách navrhujeme přeměňovat území zpět na nezastavitelné plochy.
 
Jako jeden z prvních přípravných kroků učinila rada města vyhlášení stavební uzávěry v lokalitě U Horoušánek . Tato stavební uzávěra se týká pozemků vlevo od silnice na Horoušánky směrem k Jirnům a dále pak pozemků vpravo od této silnice od ulice Tigridova směrem k II/101 – viz obrázek – jedná se plochy I. a II.
 
Stavební uzávěra
 
Za účelem rozvolnění tempa výstavby v Úvalech tak, aby město bylo schopno tuto výstavbu absorbovat z hlediska sociální a technické infrastruktury, životního prostředí a pohody obyvatel města, navrhuje vedení města na základě konzultací s koaličními i opozičními zastupiteli, komisí pro výstavbu a komisí pro životní prostředí následující zásady úprav návrhu územního plánu.
 
1) Etapizace výstavby
Navrhujeme následující rozložení ploch do etap:
I. etapa – zastavitelná hned:
Vinice, Radlická, Výpustek, pozemek u bývalých uhelných skladů, Dobročovická –nad Oborou, U Horoušánek – Tigridova x Šámalova.
 
II. etapa – zastavitelnost pozemků zařazených v II. etapě, je možná až po využití 80 % výměry ploch příslušného způsobu využití, zahrnutých do I. etapy nebo od 31.12.2030 podle toho, která podmínka bude splněna dříve. Využitím se rozumí, že na ploše se nachází alespoň jedna stavba, pro kterou je plocha určena.
Lokalita mezi Pražskou a I/12, lokalita mezi Hájovnou III a Zálesím, Radlická – jih
 
III. etapa - zastavitelnost pozemků zařazených v III. etapě, je možná až po využití 80 % výměry ploch příslušného způsobu využití, zahrnutých do II. etapy nebo od 31.12.2040 podle toho, která podmínka bude splněna dříve.
Lokalita U Horoušánek, Pernerova
 
IIIa. etapa – pozemky podél I/12 – směrem na Kolín – stávající pole budou z území nerušící výroby a služeb změněny na území pro komerční výstavbu (rozuměj výstavbu pro obchody a služby) Zastavitelnost těchto pozemků bude možná až po 31.12.2035.
 
IV. Hostín – zástavba v této lokalitě se řídí platnou smlouvou uzavřenou v roce 2008 mezi městem Úvaly a developerskou společností a nemůžeme zde sjednané podmínky měnit…
 
2) Výstavba v Úvalech bude regulována
a) Ve všech výše uvedených etapách a lokalitách, kde neexistuje registrovaná územní studie, bude územním plánem požadováno před povolením výstavby zpracování územní studie nebo regulačního plánu. Podmínkou výstavby také bude uzavření plánovací nebo jiné obdobné smlouvy s městem.
b) Výstavba v oblastech určených pro nerušící výrobu a služby bude regulována tak, aby neumožňovala výstavbu podobných obrovských skladovacích hal, jako stojí v Jirnech.
c) Výstavba bude regulována tak, aby neumožňovala výstavbu ubytoven
 
Oficiální představení návrhu nového územního plánu, včetně všech detailů a výkresů, očekáváme v únoru roku 2016, kdy také bude moci veřejnost a vlastníci pozemků vznášet námitky.
 
Zastupitelstvo by o novém územním plánu mělo jednat někdy v průběhu března 2016.
 
V okamžiku, kdy obdržíme oficiální výkres nového územního plánu, bude zveřejněn na webových stránkách města.
za vedení města.
 
Je samozřejmě možné, že v rámci návrhu nového územního plánu ještě dojde k nějakým úpravám, protože do schválení nového územního plánu ještě uplyne cca půl roku.
 
Již nyní však rada města rozhodla o vyhlášení stavebních uzávěr pro lokality, kde je počítáno s etapizací výstavby a kde nyní výstavba neprobíhá. Tyto stavební uzávěry chceme uvést do života v co možná nejkratší době.
 
Věříme, že výše uvedený postup, ač se zcela jistě nesetká se všeobecným pochopením, bude pro naše město v konečném důsledku přínosným.
 
Co o tomto postupu vedení města soudíte? Souhlasíte nebo jste proti? Řešili byste něco jinak? Vyjádřete se v diskusi na facebookových stránkách města! Všechny dotazy se budeme snažit zodpovědět.
 
za vedení města Petr Borecký, starosta

 

Níže uvedené dokumenty odráží stav přípravy nového územního plánu ke konci roku 2014. Aktualizovaný výkres a textová část zohledňující nově navrhovanou etapizaci bude k dispozici na těchto stránkách v průběhu ledna - února 2016.

 

Návrh nového územního plánu - ke společnému jednání

1. Textová částke stažení zde

2. grafická část

- hlavní výkres - ke stažení zde

- základní členění území - ke stažení zde

- výkres veřejně prospěšných staveb - ke stažení zde

- dopravní infrastruktura - ke stažení zde

- koordinační výkres - ke stažení zde

- širší vztahy - ke stažení zde

- zábory ZPF - ke stažení zde

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

1. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí - ke stažení zde

2. VVURÚ - ke stažení zde

 

Změna stanoviska - souhlasné stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje k návrhu ÚP Úvaly - ke stažení zde

Na základě souhlasu OŽPaZ KÚ byla podána žádost na Krajský úřad Stř. kraje - odbor regionálního rozvoje o potvrzení, že lze pokračovat v dalším řízení o územním plánu. Veřejné projednání Návrhu Úp se předpokládá koncem měsíce září.

 

Usnesení Krajského soudu v Praze

Ke krajskému soudu v Praze byl podán návrh na zrušení Nařízení města Úvaly o stavební uzávěře v lokalitě Dobročovická, vydaného Radou města Úvaly dne 24.4.2006. Krajský soud tento návrh odmítl z důvodu opožděného podání - více než 6 let po uplynutí lhůty.  - Usnesení ke stažení zde