Úvaly - město v zeleni

Transparentní účty a účet u ČNB

Transparentní účty města Úvaly

Nemáme co skrývat. Níže uvedené odkazy Vám zpřístupňují účty našeho města. Zjistíte u koho a za co město Úvaly utrácí své penízea od koho a kdy získalo jaké příjmy. Pokud budete mít k těmto účtům jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat ekonomický odbor města.

Transparentní účty města – informace:

zde ke stažení

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Vás tímto informujeme způsobu možného přístupu k osobním údajům.

Město Úvaly má od 11. 12. 2014 zřízeny transparentní účty, které jsou k nahlédnutí na webových stránkách města.  Pokud nesouhlasíte s uvedením platby na transparentních účtech, můžete platbu uskutečnit v pokladně Městského úřadu nebo na č. účtu 5000128584/0600 banky MONETA..

Na transparentních účtech jsou uvedeny tyto informace:
Zaúčtovaná částka a měna
Datum připsání platby na účet
Popis platby
Název účtu plátce
Zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, či další text byly-li plátcem uvedeny

Podle ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů máte rovněž právo na ochranu práv subjektů údajů.

 

Prohlášení města zde k nahlédnutí

Transparentní účty u Komerční banky najdete zde.

Transparentní účty u banky Moneta najdete zde.

 

Číslo účtu u České národní banky

Číslo účtu města Úvaly u ČNB je: 94-1110201/0710