Pětašedesátka

Provozní řád Centra volnočasových aktivit Pětašedesátka zde ke stažení

Rozpis na aktuální měsíc   zde

 

Více informací a rezervace: 
Veronika Rytířová
referent - správa hřbitova

S účinností od 1.9.2019 bude objekt „Pětašedesátka“   v maximální míře využívat Městský dům dětí a mládeže Úvaly, Základní umělecká škola Český Brod – pobočka Úvaly a Základní škola Úvaly. Již tedy nebude  možné, aby prostory v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech  využívaly spolky, občanská sdružení, případně jiné subjekty. 

Věříme, že pochopíte situaci, kdy je město povinno zajistit podmínky pro provoz školských zařízení, které zřizuje.

Půdorysy jednotlivých pater: 1.NP  2.NP   Podkroví