Městská policie


Úřední hodiny 

Po – 16:00 – 18:00

St –  09:00 – 11:00   

Pokud by vám úřední hodiny nevyhovovaly, je možné si sjednat jiný termín po telefonické domluvě na výše uvedeném čísle.

 

Adresa služebny MP Úvaly

Pražská 276 (ve dvoře)

Úvaly

250 82

sledujte náš facebook  
na našem FB zveřejňujeme i nálezy zvířat

Naši strážníci

Pavel Beneš
strážník městské policie
Tereza Vejvančická
strážník městské policie
Daniel Bílý
strážník městské policie
Pavlína Holmanová
strážník městské policie
Tereza Kiliánová
strážník městské policie
Lukáš Martinec
strážník městské policie
MgA. Vojtěch Zíta
strážník městské policie
Bc. Aneta Veverková
administrativní pracovník MP

Základní informace o Městské policii Úvaly

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24.04.2014 přijalo usnesení č. Z-43/2014, kterým vydalo v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o zřízení městské policie.

Od 01.09.2014 zahajuje svou činnost na území města Úvaly Městská policie Úvaly.

Od 18.02.2020 Městská policie Úvaly vykonává svou činnost nejen na území Úval ale i na území již devíti okolních obcí a těmi jsou: Škvorec, Přišimasy, Tuklaty, Zlatá, Dobročovice, Květnice, Sibřina, Jirny a Horoušany.

Městská policie je přímo podřízena starostovi města, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území města, při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky. Slouží všem občanům, které ochraňuje a její činnost je především namířena proti narušitelům veřejného pořádku.

Základní činnosti Městské policie Úvaly

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • se podílí na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii