Městská policie

Tel.:    281 981 539
Mobil: 603 560 008

Úřední hodiny od 20.4.2020 do odvolání

Po –  8:00 – 10:00              16:00 – 18:00

St – 10:00 – 12:00              16:30 – 18:30       

Z důvodu mimořádných opatření jsou úřední hodiny  MP změněny do odvolání.
Pro zachování hygienických opatření je nutné si telefonicky sjednat termín na telefonním čísle:
603 560 008.

sledujte náš facebook

Naši strážníci

Jana Králová
Pověřený velitel městské policie
Pavel Beneš
Strážník městské policie
Tereza Vejvančická
Strážník městské policie
Daniel Bílý
Strážník městské policie
Pavel Panchartek
Strážník městské policie
Ivan Faitl
Strážník městské policie
Pavlína Karafiátová
Strážník městské policie

Základní informace o městské policii Úvaly

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24.4.2014 přijalo usnesení č.Z-43/2014, kterým vydalo v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o zřízení městské policie.

Od 1. 9. 2014 zahajuje svou činnost na území města Úvaly Městská policie Úvaly.

Městská policie je přímo podřízena starostovi města, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území města, při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky. Slouží všem občanům, které ochraňuje a její činnost je namířena proti narušitelům pořádku.

Základní činnost městské policie

  • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a jejich majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, za přestupky ukládá v blokovém řízení pokuty nebo věc postupuje ke správnímu řízení, předává pachatele trestných činů, po jejich zadržení Policii České republiky, činí oznámení o podezření ze spáchání trestného činu
  • upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění
  • zajišťuje bezpečnost a pořádek při mimořádných akcích
  • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce

Rozdělení na okrsky

Velitel MP Jana Králová, okrsek: odchytová služba

strážník MP Pavel Beneš, okrsek: odchytová  služba

strážník MP Ivan Faitl, okrsek: A,

strážník MP Pavel Panchartek, okrsek: B

strážník MP Daniel Bílý, okrsek: C,

strážník MP Tereza Vejvančická, okrsek: D