Městská policie

Mobil: 603 560 008

Pracovní doba

Po – Pá – 7:00 – 19:00

Úřední hodiny 

Po – 16:00 – 18:00

St –  09:00 – 11:00       

Pokud by vám tato doba nevyhovovala, je možné si sjednat jiný termín po telefonické domluvě.

sledujte náš facebook

Naši strážníci

Ivan Faitl
Zástupce velitele městské policie
Pavel Beneš
Strážník městské policie
Tereza Vejvančická
Strážník městské policie
Daniel Bílý
Strážník městské policie
Pavlína Holmanová
Strážník městské policie
Bc. Aneta Veverková
Administrativní pracovník MP
Aleš Humr
Strážník městské policie

Základní informace o městské policii Úvaly

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24.4.2014 přijalo usnesení č.Z-43/2014, kterým vydalo v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o zřízení městské policie.

Od 1. 9. 2014 zahajuje svou činnost na území města Úvaly Městská policie Úvaly.

Městská policie je přímo podřízena starostovi města, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území města, při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky. Slouží všem občanům, které ochraňuje a její činnost je namířena proti narušitelům pořádku.

Základní činnost městské policie

  • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a jejich majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, za přestupky ukládá v příkazním řízení pokuty nebo věc postupuje ke správnímu řízení, předává pachatele trestných činů, po jejich zadržení Policii České republiky, činí oznámení o podezření ze spáchání trestného činu
  • upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění
  • zajišťuje bezpečnost a pořádek při mimořádných akcích
  • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce

Rozdělení na okrsky

Velitel MP Jana Králová, okrsek: odchytová služba

strážník MP Pavel Beneš, okrsek: odchytová  služba

Zástupce velitele MP Ivan Faitl, okrsek: A,

strážník MP Pavel Panchartek, okrsek: B

strážník MP Daniel Bílý, okrsek: C,

strážník MP Tereza Vejvančická, okrsek: D