Úvaly - město v zeleni

Územní plán

Úplné znění územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Úvaly po změně č. 13

 1. Vyhláška o závazných částech ÚPSÚ ÚZ po změně – 13 ke stažení zde
 2. ÚZ po Z13 ÚPnSÚ Úvaly – Širší vztahy – ke stažení zde
 3. ÚZ po Z13 ÚPnSÚ Úvaly – Funkční využití území – ke stažení zde
 4. ÚZ po Z13 ÚPnSÚ Úvaly – Doprava – ke stažení zde
 5. ÚZ po Z13 ÚPnSÚ Úvaly – Voda – ke stažení zde
 6. ÚZ po Z13 ÚPnSÚ Úvaly – Kanalizace – ke stažení zde
 7. ÚZ po Z13 ÚPnSÚ Úvaly – Energie – ke stažení zde
 8. ÚZ po Z13 ÚPnSÚ Úvaly – Plyn – ke stažení zde 
 9. ÚZ po Z13 ÚPnSÚ Úvaly – Slaboproud – ke stažení zde
 10. ÚZ po Z13 ÚPnSÚ Úvaly – Životní prostředí – ke stažení zde
 11. ÚZ po Z13 ÚPnSÚ Úvaly – Veřejně prospěšné stavby – ke stažení zde
 12. ÚZ po Z13 ÚPnSÚ Úvaly – Koordinační výkres  – ke stažení zde

 

Změna č. 13 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) – vydaná dokumentace

 1. Veřejně prospěšné stavby – ke stažení zde
 2. Koordinační výkres – ke stažení zde
 3. Výkres předpokládaných záborů ZPF – ke stažení zde
 4. Širší vztahy – ke stažení zde
 5. Funkční využití území – ke stažení zde
 6. Doprava – ke stažení zde
 7. Srovnávací text změna č. 13_Vyhláška o závazných částech ÚPSÚ – ke stažení zde
 8. Změna č. 13 výrok+odůvodnění – ke stažení zde 
 9. Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Úvaly ke stažení zde

 

Návrh nového územního plánu města Úvaly

Územní plán Úvaly – návrh k veřejnému projednání 10/2021 – podkladový materiál
Veřejná vyhláška k veřejnému projednání návrhu územního plánu Úvaly ze dne 27.10.2021 zde
Oznámení o zrušení termínu veřejného projednání návrhu územního plánu Úvaly ze dne 25.11.2021 zde
Veřejná vyhláška, oznámení nového termínu odloženého veřejného projednání ze dne 28.1.2022 zde

Zveřejněné podkladové materiály “návrh k veřejnému projednání 10/2021” jsou stále platné i pro veřejné projednání návrhu územního plánu Úvaly, které se konalo dne 7.3.2022.