Úvaly - město v zeleni

Rozpočet

 

Aktuální schválený rozpočet města Úvaly pro rok 2021: Úřední deska

ARISweb – rozpočty veřejné správy (MF ČR):http://wwwinfo.mfcr.cz/aris

Rozvaha – bilance
organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města
územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí