Život Úval

  • květen 2022
  • duben 2022
  • březen 2022
  • únor 2022
  • leden 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • Starší

Měsíčník Život Úval vydává Městský úřad Úvaly. Redakční uzávěrka je nejpozději 15. dne předchozího měsíce.(viz. tiráž čísla) Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha-východ dne 21.5.1991 pod registračním číslem 0320900691.

Redakce Vedoucí redaktor:     Josef Štěpánovský Redakční rada:         Mgr. Romana Vorlíčková     Mgr. Alena Janurová Ing. Petr Jankovský     Mgr. Marek Mahdal Dis.     Mgr. Milan Bednář Ing. Radek Netušil       Jan Poledník Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - Podatelna, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly email: zivotuval@seznam.cz Statut měsíčníku  Život Úval a jeho redakční rady ke stažení zde Ceník inzerce (ceny jsou uvedeny bez 21% DPH) ke stažení zde