Život Úval

  • únor 2023
  • leden 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • Starší

Měsíčník Život Úval vydává Městský úřad Úvaly. Redakční uzávěrka je nejpozději 15. dne předchozího měsíce.(viz. tiráž čísla) Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v nejbližším čísle otištěny. Rukopisy se nevracejí. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha-východ dne 21.5.1991 pod registračním číslem 0320900691.

Redakce Vedoucí redaktor: Josef Štěpánovský Redakční rada: Mgr. Romana  Vorlíčková, Mgr. Alena Janurová, Mgr. Marek Mahdal Dis., Mgr. Milan Bednář, Ing. Radek Netušil, Jan Poledník Adresa redakce: Městský úřad Úvaly - Podatelna, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly email: zivotuval@seznam.cz Statut měsíčníku  Život Úval a jeho redakční rady ke stažení zde Ceník inzerce ke stažení zde