Úvaly - město v zeleni

Úvaly bez bariér

Město Úvaly zahájilo v roce 2017 projekt “Úvaly bez bariér“. Cílem tohoto projektu  je zvýšení kvality života obyvatel a návštěvníků Úval, a to zejména zdravotně handicapovaných, osob se sníženou schopností pohybu a orientace a dětí prostřednictvím odstranění technických, architektonických a informačních bariér, což jim umožní snadnější pohyb po městě a dovolí jim tak plně se zapojit do občanského života.

Tento projekt navazuje na Analýzu stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrh dopravně-inženýrských opatření ve městě Úvaly (Generel dopravy) vypracovanou experty z Fakulty dopravní ČVUT Praha v roce 2016.

V roce 2017 provedla Pražská organizace vozíčkářů audit bezbariérovosti Úval zaměřený na hlavní komunikační trasy ve městě a na městské veřejné budovy.  Na tento audit bude navazovat návrh na vytvoření komplexního systému  bezbariérových tras a úprav, které by splňovaly učitý standard pro bezpečný a kvalitní pohyb zejména některých skupin občanů, např. seniorů, maminek s dětmi, občanů s pohybovým handicapem, školáků apod.

Tyto trasy úpravy se budou týkat nejen úprav chodníků a vozovek, ale také veřejného osvětlení a zelených ploch, parkovacích stání, orientačních prvků, rozmístění předmětů venkovního vybavení, jako laviček, bezpečnostních zábradlí, odpadkových košů a stojanů na kola.

V současné době (září 2017) je projekt v počátečním stavu realizace. Velmi rádi proto uvítáme podnět od úvalské veřejnosti v tomto směru – tj. kde a co zlepšit, co považujete za nebezpečná místa z hlediska pohybu a orientace a jaká opatření byste případně navrhovali.

A komu můžete své podněty zasílat?

Projektovým manažerem je Ing. Veronika Macková, telefon 281 091 561 nebo 734 603 469, e-mail:veronika.mackova@mestouvaly.cz