Majetek města

Zastupitelstvo města Úvaly na svém veřejném zasedání dne 21.6.2012 projednalo materiál  Koncepce využití majetku města v období roku 2012 – 2016. Tento materiál byl předem projednán na Výboru pro výstavbu a byly do něj zapracovány připomínky od členů Výboru i od jednotlivých zastupitelů. Zastupitelstvo přijalo tuto Koncepci usnesením č. Z-092/012 a pověřilo místostarostu Ing. Bredu zajištěním rozpracování jednotlivých položek této koncepce.

Vzhledem k současným rozsáhlým investicím do městské infrastruktury musí město velice dobře zvažovat, do čeho bude  investovat v budoucnu. Proto došlo v lednu 2014 k aktualizaci této koncepce pro období 2014 – 2018. Aktualizovanou verzi schválilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27.11.2014  pod usnesením č. Z-19a/2014. V současné době je tato Koncepce rozpracovávána do jednotlivých projektů.

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 23.4.2015 Usnesením č. Z – 81/2015 schválilo aktualizaci koncepce hospodářsky využitelného majetku města v období 2014-2018.

 

V této aktualizované koncepci hospodářsky využitelného majetku města se doplňují informace k objektům, stavbám a pozemkům dle současného stavu.


Aktualizovaná koncepce zde ke stažení

Inženýrské sítě

Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury města Úvaly – souhrnná zpráva zde ke stažení

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města na období 2018 – 2027 – schváleno VZZM dne 12.12.2017 usnesením č. Z – 111/2017