Úvaly - město v zeleni

Majetek města

Aktualizace koncepce hospodářsky využitelného majetku města v období 2022 – 2026

Zastupitelstvo města Úvaly na svém veřejném zasedání dne 28.4.2022 projednalo materiál  Aktualizace koncepce hospodářsky využitelného majetku města v období roku 2022 – 2026. Usnesením č. Z – 22/2022 vzalo na vědomí tuto aktualizaci koncepce.

Koncepce hospodářsky využitelného majetku města v období roku 2022 – 2026 ke stažení zde

Tabulka koncepce hospodářsky využitelného majetku města v období roku 2022 – 2026 ke stažení zde

Aktualizace koncepce hospodářsky využitelného majetku města v období 2014 – 2018

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 23.4.2015 Usnesením č. Z – 81/2015 schválilo aktualizaci koncepce hospodářsky využitelného majetku města v období 2014-2018.

V této aktualizované koncepci hospodářsky využitelného majetku města se doplňují informace k objektům, stavbám a pozemkům dle současného stavu.

Aktualizovaná koncepce zde ke stažení

Aktualizace koncepce hospodářsky využitelného majetku města v období 2014 – 2018

Aktualizovanou verzi schválilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27.11.2014  pod usnesením č. Z-19a/2014. V současné době je tato Koncepce rozpracovávána do jednotlivých projektů.

Koncepce využití majetku města v období roku 2012 – 2016

Zastupitelstvo města Úvaly na svém veřejném zasedání dne 21.6.2012 projednalo materiál Koncepce využití majetku města v období roku 2012 – 2016. Tento materiál byl předem projednán na Výboru pro výstavbu a byly do něj zapracovány připomínky od členů Výboru i od jednotlivých zastupitelů. Zastupitelstvo přijalo tuto Koncepci usnesením č. Z-092/012 a pověřilo místostarostu Ing. Bredu zajištěním rozpracování jednotlivých položek této koncepce.

Inženýrské sítě

Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury města Úvaly – souhrnná zpráva zde ke stažení

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města na období 2018 – 2027 – schváleno VZZM dne 12.12.2017 usnesením č. Z – 111/2017