Úvaly - město v zeleni

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení v Úvalech je ve správě Technických služeb města Úvaly p.o.

Případné poruchy hlaste na tel.: 281 091 522 nebo email: tsu@mestouvaly.cz

Ovládání osvětlení se provádí pomocí astronomických spínacích hodin RSH, kdy je stanoven na každý den přesný čas sepnutí a vypnutí osvětlení, aby se co nejhospodárněji šetřilo s elektrickou energií.

Pasport veřejného osvětlení je k dispozici na odboru investic a dopravy a na Technických službách města Úvaly p.o. nebo můžete vstoupit přímo do Geoportálu města Úvaly.

 

 

Výroční zpráva – Veřejné osvětlení 2018

Výroční zpráva – Veřejné osvětlení 2017

Výroční zpráva – Veřejné osvětlení 2016

Schéma veřejného osvětlení a zde (stav k 28.4.2016)

Výroční zpráva – Veřejné osvětlení 2015