Úvaly - město v zeleni

Informace o městě

Základní údaje o městě

Jak naznačuje motto na v záhlaví webu města, největší devizou města Úval je jeho poloha uprostřed zeleně, lesů a hájů, množství rybníků a malebných přírodních zákoutí.

Město Úvaly se nachází východně od Prahy směrem na Český Brod v “úvalu” v sousedství lesa Vidrholec na severozápadě a Škvorecké obory na jihozápadě. Na východním okraji je dominantou vrch Vinice, na jehož úpatí se rozkládá Masarykův háj. Město je zelení nejen obklopeno, ale i v intravilánu se nalézá několik parků, z nichž největší je park Josefa Nachlingera na Úvaláku a Rosenbaumův park u hasičské zbrojnice. Lákavou lokalitou je též přírodní park Králičina se zajímavou naučnou stezkou.

Městem protéká potok Výmola, který je zdrojem vody pro místní rybníky Fabrák, Mlýnský rybník a bývalý Hodovský rybník. Do Výmoly se na území Úval vlévá nejprve Škvorecký potok, protékající Horním a Dolním Úvalským rybníkem pod čtvrtí Slovany. Dále poblíž Fabráku přitéká zprava Přišimasský potok, který protéká rybníkem Kalák a nádrží Jámy.

Přestože převážná část výstavby je situována na sever, západ a jih, centrem města zůstává náměstí Arnošta z Pardubic (dříve M. Majerové) nacházející se směrem východním v blízkosti údolní nivy potoka Výmoly. Město je rozděleno jednak velmi frekventovanou železniční tratí Praha – Olomouc na jihovýchodní a severozápadní část a jednak silnicí I. třídy (Kolínská) mezi východ a západ. Pomyslnou osu města tvoří ulice Pražská, která následně přechází v ulici Husovu a náměstí Arnošta z Pardubic.

Počet přihlášených obyvatel ( k 31.12.2019 vč. cizinců ) 6 884
Počet čísel popisných (k 31.12.2019) 2 087
Rozloha (celkové katastr. území) 1 097 ha
z toho:
  • lesní pozemky
276 ha
  • zemědělská půda
610 ha
  • vodní plochy
17 ha
  • zastavěné území
111 ha
  • sportoviště, veřejná zeleň
19 ha
  • komunikace, železnice
74 ha
Nejvyšší nadmořská výška – vrch Vinice 298,8 m n.m.
Nejnižší nadmořská výška – u potoka Výmola 224,0 m n.m.
Statut města od r. 1969
Délka komunikací přes 45 km
Základní školy Základní škola Úvaly, nám. Arnošta z Pardubic
Základní škola Heuréka, Smetanova 207
Mateřské školy
Mateřská škola Úvaly,
Kollárova, Bulharská, Pražská
Jiná školská zařízení Městský dům dětí a mládeže
pobočka ZUŠ Český Brod
Zdravotnictví Poliklinika Úvaly
Policie Obvodní oddělení Policie ČR
Železnice ČD linky S1, S7
Autobusy PID linky 405, 304, 484, 423, 391
Pošta                          PSČ 250 82 nám. Svobody 1452, Úvaly
Banky Poštovní banka
Bankomat ČS – Arnošta z Pardubic 164
Knihovny Městská knihovna
Koupaliště areál městského koupaliště
Městská policie Pražská 276

údaje XII.2019

Další odkazy o Úvalech:

http://www.mistopis.eu/mistopiscr/polabi/uvalsko/uvaly.htm

Nezávislé úvalské stránky

http://www.ouvaly.cz

http://www.uvaly.cz

Kamery v Úvalech

http://www.uvalyzive.cz