Úvaly - město v zeleni

Kronika

Archiv městských kronik

  On-line katalog

Přístup k fondům archivu viz. Zásady badatelského přístupu  do archivu kroniky města Úvaly
Žádanka o poskytnutí materiálů z archivu

Kronikářské zápisy pořizované na počítači

2020 2021
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019
2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

 

 

Digitalizované rukopisné kroniky

 

Kompletní svazek 1961-1970 ke stažení

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

Kompletní svazek 1945-1961 ke stažení

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955-60

1961

Různé

1923-1944