Úvaly - město v zeleni

Developerské záměry a projekty

Město Úvaly, které se nachází pouze 3 km od hranice Prahy je velmi atraktivní pro investory pohybující se jak v oblasti rezidenčního tak průmyslového developmentu. Uvedené podnikatelské aktivity představují pro Úvaly a jeho občany jak příležitost, tak hrozby.

Příležitostmi jsou příliv nových, převážně vzdělaných obyvatel, tak zvyšování příjmů města a s tím související rozvoj služeb.

Hrozbou jsou tlaky na sociální a technickou infrastrukturu (především kapacity základní školy, školek, vodohospodářské infrastruktury a dopravy).

Pro regulaci výstavby využívá město institutu plánovacích smluv (do konce roku 2017), nyní smluv podle § 88a stavebního zákona. Nové regulace výstavby přinese i připravovaný územní plán města Úvaly.