Úvaly - město v zeleni

Projekty a investice města

Trocha historie …

V letech 2009 – 2013 byly připravovány a následně realizovány projekty v celkovém objemu přes 600 mil. Kč (vodovod, kanalizace, zkapacitnění ČOV, dobudování pavilonu MŠ, nástavby ZŠ, nové školní jídelny, nového kulturního a společenského centra, nových hřišť a oprav některých komunikací).

Aktualizovaný seznam investic  z let 2006-2013 zde ke stažení

Seznam projektů od začátku roku 2010 do dubna roku 2015