Úvaly - město v zeleni

Parkování

Parkování na úvalském koupališti

S příchozími vlnami rozvolňování vládních nařízení a se slunečným počasím přichází dlouho očekávané otevření místního koupaliště v Úvalech. Dle předpovědi meteorologů mají být teploty v prázdninovém období ideální ke koupání, a proto se očekává, že návštěvnost místního koupaliště bude obdobná jako minulý rok. Proto byla oblast Ztracený Korec osazena dopravní zónovou značkou, která se nachází na křižovatce ulic Mánesova a Na Spojce. V této oblasti mohou stát pouze vozidla řidičů, kteří budou mít povolení od městského úřadu, jde především o zabránění parkování návštěvníkům koupaliště, pro které je zřízeno parkoviště
na stejném místě jako minulý rok (viz. obrázek).
Na prostranství u ulic Jirenská a Muchova. Žádáme tedy návštěvníky koupaliště, aby respektovali zónové dopravní značení a maximálně využili kapacity zřízeného parkoviště.
Přejeme vám slunečné počasí a příjemný zážitek.

 

Obytná zóna

Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou “Obytná zóna” a konec je označen dopravní značkou “Konec obytné zóny”. V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce a hry dětí na pozemní komunikaci jsou zde dovoleny. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. V obytné zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

Zóna časově omezeného parkování na Arnošta z Pardubic

Ve vymezené zóně lze v době Po – Ne, parkovat v čase 7:00 – 17:00 pouze max. 2 hodiny, pak je nutné s vozem odjet.

Děkujeme za dodržování dopravního značení.