Parkování

Zóna časově omezeného parkování

Ve vymezené zóně lze v době Po – Pá, parkovat v čase 7:00 – 17:00 pouze max. 2 hodiny, pak je nutné s vozem odjet.

 

Parkování na úvalském koupališti

Od 29.06.2019 bylo znovu otevřeno úvalské koupaliště, které má své vlastní parkoviště v ulici Jirenská. Prosíme návštěvníky, aby toto parkoviště využívali.

V okolních ulicích Mánesova, Horova a Na Ztraceném korci je parkování zakázáno dopravním značením IZ8a zónová značka se zákazem stání mimo povolení MěÚ Úvaly.

Děkujeme za dodržování dopravního značení.