Veřejné zakázky

Na veřejné zakázky města Úvaly povinně uveřejněné na profilu zadavatele se dostanete po kliknutí na obrázek


Přehled veřejných zakázek zadaných do 31.12.2013

Seznam těchto veřejných zakázek přesahujících objemem 500.000,- Kč (vč. stavebních zakázek nad 200.tis. Kč, pokud to požaduje dotační titul) je zde ke stažení