Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
22.12.2021 Dohoda - poskytnutí investičního příspěvku městu
159/2021
90 000,00 Město Úvaly
K.P.
22.12.2021 Dohoda - poskytnutí investičního příspěvku městu
160/2021
90 000,00 Město Úvaly
Z.L
22.12.2021 Licenční smlouva - SOD
156/2021
7 000,00 Město Úvaly
J.V.
22.12.2021 Kupní smlouva - hotel Budka
170/2021
20 000 000,00 Město Úvaly
V.K.
22.12.2021 Smlouva - Zřízení VB služebnosti
161/2021
29 750,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
22.12.2021 Smlouva - Finanční jistota
162/2021
27 900,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
22.12.2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě - smlouva na stavební práce "rekonstrukce přízemí DPS "
165/2021
0,00 Město Úvaly
BBP Stavby s.r.o.
22.12.2021 Dodatek č. 1 - VP smlouva o dotaci na poskytování soc. služeb
154/2021
48 800,00 Město Úvaly
Středočeský kraj
22.12.2021 Dodatek ke smlouvě - odběry obědů
163/2021
0,00 Město Úvaly
Domov seniorů Úvaly
21.12.2021 Dohoda - o složení kauce
168/2021
2 500 000,00 Město Úvaly
Nanette s.r.o.