Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
24.07.2020 Smlouva o dílo - ozelenění Sběrného dvora
88/2020
498 982,00 Město Úvaly
Realizace zeleně Dřevčice s.r.o
24.07.2020 Smlouva o uzavření smlouvy budoucí - právo provést stavbu IZ
106/2020
14 000,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
24.07.2020 Smlouva - Finanční jistota
107/2020
15 300,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
24.07.2020 Smlouva - úvěr
111/2020
2 500 000,00 Město Úvaly
Komerční Banka a.s.
24.07.2020 Smlouva - úvěr
112/2020
15 000 000,00 Město Úvaly
Komerční Banka a.s.
24.07.2020 Kupní smlouva - parcela 3841/42
14/2020
8 252,20 Město Úvaly
Jaro Real s.r.o.
24.07.2020 Smlouva o nájmu - nájem části nebyt. prostoru čp 276
108/2020
645 000,00 Město Úvaly
MUDr. Jana Schmidtová
24.07.2020 Smlouva - Finanční jistota
93/2020
15 300,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
24.07.2020 Smlouva o nájmu - pozemek - parkoviště
104/2020
5 000,00 Město Úvaly
Tomáš Pavel
24.07.2020 Smlouva - právo provést stavbu Škvorecká NN
94/2020
39 000,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín