Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
31.08.2023 Smlouva - Refinancování dvou stávajících úvěrů
134/2023
14 826 070,00 Město Úvaly
Komerční banka a.s.
31.08.2023 Smlouva - Poskytnutí zápůjčky Svazu obcí Úvalsko a financování dalších projektů
133/2023
100 000 000,00 Město Úvaly
Komerční banka a.s.
31.08.2023 Dodatek č. 3 - Dodatek k SOD Rekonstrukce a přístavba zbrojnice
132/2023
20 879 368,00 Město Úvaly
BBP Stavby s.r.o.
31.08.2023 Smlouva - bezúplatný převod pozemek 1059/40
51/2023
0,00 Město Úvaly
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
31.08.2023 Kupní smlouva - pozemek 534/4 1/4
131/2023
1 400,00 Město Úvaly
M.J.
31.08.2023 Darovací smlouva - 1/12 poz. 534/4
127/2023
0,00 Město Úvaly
J.L.
15.08.2023 Smlouva - pojištění majetku
117/2023
176 680,00 Město Úvaly
Generali Česká Pojišťovna a.s.
15.08.2023 Dodatek č. 1 - ke smlouvě o dodávce elektřiny
120/2023
0,00 Město Úvaly
Ambient Energy a.s.
15.08.2023 Darovací smlouva - podíl 1/12 pozemku 534/4
125/2023
0,00 Město Úvaly
J.M.
15.08.2023 Darovací smlouva - podíl 1/12 pozemku 534/4
126/2023
0,00 Město Úvaly
J.K.