Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
31.12.2020 Plánovací smlouva - lokalita nám. Svobody
159/2020
Město Úvaly
Náměstí Svobody Úvaly s.r.o.
31.12.2020 Dodatek č. 1 Plánovací smlouvy - lokalita nám. Svobody
160/2020
Město Úvaly
Náměstí Svobody Úvaly s.r.o.
31.12.2020 Smlouva - zřízení zástavního práva k nemovitostem k Plánovací smlouvě lokalita nám. Svobody
178/2020
Město Úvaly
SEMIFIN INVEST s.r.o.
30.12.2020 Smlouva o pronájmu - stavba silnice mezilehlý ostrůvek sil Iú12
156/2020
31 655,00 Město Úvaly
Ředitelství silnic a dálnic ČR
30.12.2020 Smlouva o dílo - Realizace ozelenění Úval
163/2020
866 099,00 Město Úvaly
Realizace zeleně Dřevčice s.r.o
30.12.2020 Kupní smlouva - pozemek 1891/1,1896 a 276/38
117/2020
800 000,00 Město Úvaly
České dráhy , a.s.
30.12.2020 Dodatek č. 1 - Plánovací smlouva Radlická čtvrť
157/2020
10 800 000,00 Město Úvaly
YD Real Estate Alfa s.r.o
30.12.2020 Smlouva - o smlouvě budoucí o zřízení VB
158/2020
0,00 Město Úvaly
Správa železniční dopravní cesty s.o
30.12.2020 Smlouva - o uzavření smlouvy budoucí o zřízení VB
165/2020
5 000,00 Město Úvaly
SUP- TECHNIK a.s.
30.12.2020 Smlouva - o zřízení služebnosti IS
166/2020
45 000,00 Město Úvaly
RP Úvaly s.r.o