Úvaly - město v zeleni

Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
23.05.2024 Darovací smlouva - darovací smlouva
48/2024
0,00 Město Úvaly
M.Č
23.05.2024 Kupní smlouvy - pozemek
51/2024
1 078,00 Město Úvaly
S.A.
23.05.2024 Smlouva - darovací smlouva
44/2024
5 000,00 Město Úvaly
J.H.
23.05.2024 Nájemní smlouva - nájem pozemku
54/2024
10 176,00 Město Úvaly
SŽDC S.O.
23.05.2024 Veřejnoprávní smlouva - Poskytnutí dotace
27/2024
8 000,00 Město Úvaly
Linka bezpečí , z.s.
23.05.2024 Smlouva - nájem nebytového prostoru Jiráskova
52/2024
5 500,00 Město Úvaly
K.S. a B .K
23.05.2024 Kupní smlouva - dodávka výpočetní techniky
41/2024
270 934,00 Město Úvaly
Aricoma Systems a.s.
23.05.2024 Smlouva - Zřízení VB služebnosti
62/2024
2 000,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
23.05.2024 Smlouva o dílo - dopl. chodníku Škvorecká
55/2024
4 126 169,36 Město Úvaly
Hovorka Jiří
23.05.2024 Smlouva - Zřízení VB služebnosti
61/2024
2 000,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín