Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
30.10.2020 VP Smlouva - dotace na provoz
72/2020
130 000,00 Město Úvaly
SK Úvaly
30.10.2020 VP smlouva - poskytnutí dotace
61/2020
11 000,00 Město Úvaly
ZO ČSV Úvaly
30.10.2020 Dodatek č.1 ke smlouvě - změna předmětu díla
147/2020
Město Úvaly
Chlazení Nečas s.r.o.
30.10.2020 VP smlouva - dotace JSDH
148/2020
148 039,00 Město Úvaly
Středočeský kraj
30.10.2020 Rámcová smlouva - právní služby - administrace veřejných zakázek
116/2020
2 000 000,00 Město Úvaly
Klára Zábrodská
30.10.2020 VP smlouva - Obnova rybníků
nečíslovaná
190 000,00 Město Úvaly
Středočeský kraj
30.10.2020 VP smlouva - Obnova rybníků
nečíslováno
194 700,00 Město Úvaly
Středočeský kraj
30.10.2020 Smlouva - VB služebnost
135/2020
90,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
30.10.2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě - změna článku 3 smlouvy
146/2020
0,00 Město Úvaly
David Fidler Sběrné suroviny D.F.
30.10.2020 Kupní smlouva - pozemek p.č. 3270/2
149/2020
90 000,00 Město Úvaly
Rengato s.r.o.