Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
07.04.2021 Veřejnoprávní smlouva - Poskytnutí dotace
15/2021
10 000,00 Město Úvaly
Svaz postižených civilizačními chorobami
07.04.2021 Dohoda - poskytnutí investičního příspěvku města
18/2021
90 000,00 Město Úvaly
Jan a Gabriela Vítovi
07.04.2021 Smlouva - prodej palivového dříví
25/2021
2 000,00 Město Úvaly
Aleš Fouček
07.04.2021 Smlouva - zřízení VB a služebnosti
20/2021
25 000,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
07.04.2021 Veřejnoprávní smlouva - Poskytnutí dotace
17/2021
3 000,00 Město Úvaly
TŘI, o.p.s. Čerčany
07.04.2021 Dodatek č. 2 - Plánovací smlouva Radlická čtvrť
13/2021
0,00 Město Úvaly
YD Real Estate Alfa s.r.o
07.04.2021 Veřejnoprávní smlouva - Poskytnutí dotace
16/2021
3 000,00 Město Úvaly
Handicap centrum srdce
01.04.2021 Dodatek č. 1 - Změna čl. I a II smlouvy
19/2021
0,00 Město Úvaly
Dvořák Marek
05.03.2021 Smlouva o nájmu - nebytový prostor - sklep
10/2021
Město Úvaly
Baginová Eva
05.03.2021 Rámcová smlouva - administrace projektů, činnost proj. manažera - veřejné zakázky
9/2021
276 000,00 Město Úvaly
Mgr. Marcela Fujanová