Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
31.08.2021 Smlouva - fin. dar parkovací místo
109/2021
53 816,00 Město Úvaly
Cafe for Trade s.r.o.
31.08.2021 Smlouva - Dodatek č. 1 ke smlouvě rek. ul Sovova II. etapa
111/2021
3 847 697,00 Město Úvaly
Porr a.s.
31.08.2021 Smlouva - finanční dar
108/2021
20 000,00 Město Úvaly
Hovorka Jiří
31.08.2021 Smlouva - finanční dar
106/2021
127 050,00 Město Úvaly
PR Pražská s.r.o.
31.08.2021 Smlouva - Dodatek č. 1 ke smlouvě o technické správě nemovitostí
110/2021
13 743 725,00 Město Úvaly
BBP Stavby s.r.o.
31.08.2021 Rámcová smlouva - provádění revizí, prohlídek a servisů plynových kotlů, kotelen TNS a plyn. zař.
123/2021
500 000,00 Město Úvaly
Nováková Blanka
31.08.2021 Smlouva - servisní smlouva
103/2021
42 350,00 Město Úvaly
DATRON, a.s.
31.08.2021 Kupní smlouva - Gastro nádobí
107/2021
5 000,00 Město Úvaly
Motyčka Jiří
31.08.2021 Smlouva - Zřízení VB služebnosti
86/2021
157 500,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
31.08.2021 Smlouva – dohoda - zrušení smlouvy o budoucí smlouvě
120/2021
5 000,00 Město Úvaly
České dráhy , a.s.