Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
27.03.2023 Smlouva - pověření k poskytnutí soc. služeb
25/2023
0,00 Město Úvaly
Středočeský kraj
27.03.2023 Veřejnoprávní smlouva - poskytnutí dotace - poskytování soc. služeb
24/2023
1 758 900,00 Město Úvaly
Středočeský kraj
27.03.2023 Veřejnoprávní smlouva - dotace na provoz
19/2023
20 000,00 Město Úvaly
Svaz postižených civilizačními chorobami
27.03.2023 Dodatek č. 1 SOD - zpracování PD vodovodu a spl. kanalizace
17/2023
170 610,00 Město Úvaly
PPU spol. s.r.o.
27.03.2023 Smlouva - přístup na portál eBřemena
15/2023
5 082,00 Město Úvaly
PLUTO - OLT spol.s.r.o.
27.03.2023 Smlouva - umístění pamětní desky
4/2023
0,00 Město Úvaly
Správa železniční dopravní cesty s.o
27.03.2023 Dodatek č. 2 - ke Smlouvě o vykonání auditu
29/2023
193 600,00 Město Úvaly
Atlas AUDIT s.r.o.
27.03.2023 Dohoda - ukončení provozu
16/2023
0,00 Město Úvaly
Česká pošta , s.p,
27.03.2023 Dohoda - poskytnutí investičního příspěvku na infrastrukturu
22/2023
90 000,00 Město Úvaly
G.H.
27.03.2023 Smlouva - o zřízení služebnosti
14/2023
19 520,00 Město Úvaly
Ředitelství silnic a dálnic ČR ,a.p.o.