Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
28.02.2020 Kupní smlouva - pozemek 2768/9 LV 77 Úvaly
6/2020
22 240,00 Město Úvaly
Nedvědová Hana
28.02.2020 Veřejnoprávní smlouva - MP Horoušany
11/2020
0,00 Město Úvaly
Obec Horoušany
28.02.2020 Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě - Lokalita Výpustek 2
4/2020
0,00 Město Úvaly
EXAFIN ,otevřený podílový fond
28.02.2020 Dohoda o poskytnutí dotace - Program rozvoje venkova
15/2020
821 469,00 Město Úvaly
Státní zemědělský intervenční fond
28.02.2020 Veřejnoprávní smlouva - dotace
10/2020
3 000,00 Město Úvaly
Handicap centrum srdce
28.02.2020 Smlouva - umístění a provozování kontejnerů
12/2020
0,00 Město Úvaly
ELEKTROWIN a.s.
28.02.2020 Kupní smlouva - prodej 3 ks stromů
13/2020
5 670,00 Město Úvaly
Jura Martin
28.02.2020 Smlouva - výpůjčka defibrilátor
7/2020
0,00 Město Úvaly
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje , p.o.
28.02.2020 Smlouva - výkup elektřiny
5/2020
Město Úvaly
ČEZ ESCO , a.s.
28.02.2020 Rámcová smlouva - služby telekomunikací
120/2019
300 000,00 Město Úvaly
T-Mobile Czech Republic a.s.