Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
23.08.2022 Kupní smlouva - pozemek 1892 + čp 986
116/2022
1 275,00 Město Úvaly
E.K.
27.07.2022 Smlouva - náhrada za omezení užívání silnice
88/2022
1 637,00 Město Úvaly
Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje p.o.
27.07.2022 Smlouva - poskytnutí ochranných bezpečnostních služeb
102/2022
25 000,00 Město Úvaly
SCSA Security s.r.o.
27.07.2022 Dohoda - uznání vlastnického práva
105/2022
0,00 Město Úvaly
Český rybářský svaz MO Úvaly
27.07.2022 Veřejnoprávní smlouva - Poskytnutí dotace
59/2022
140 000,00 Město Úvaly
SK Úvaly ,z.s.
27.07.2022 Smlouva - Zřízení zástavního práva k nemovitostem k Plánovací smlouvě lokalita Vinice
98/2022
0,00 Město Úvaly
Pozemky Úvaly Vinice s.r.o
27.07.2022 Smlouva - Zřízení zástavního práva k nemovitostem k Plánovací smlouvě lokalita Vinice
94/2022
0,00 Město Úvaly
RD Úvaly Vinice 4 s.r.o.
27.07.2022 Smlouva - Zřízení zástavního práva k nemovitostem k Plánovací smlouvě lokalita Vinice
95/2022
0,00 Město Úvaly
RD Úvaly Vinice 3 s.r.o.
27.07.2022 Smlouva - Zřízení zástavního práva k nemovitostem k Plánovací smlouvě lokalita Vinice
96/2022
0,00 Město Úvaly
RD Úvaly Vinice 2 s.r.o.
27.07.2022 Smlouva - Zřízení zástavního práva k nemovitostem k Plánovací smlouvě lokalita Vinice
97/2022
0,00 Město Úvaly
RD Úvaly Vinice 1 s.r.o.