Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
27.03.2023 Dohoda - ukončení provozu
16/2023
0,00 Město Úvaly
Česká pošta , s.p,
27.03.2023 Dohoda - poskytnutí investičního příspěvku na infrastrukturu
22/2023
90 000,00 Město Úvaly
G.H.
27.03.2023 Smlouva - o zřízení služebnosti
14/2023
19 520,00 Město Úvaly
Ředitelství silnic a dálnic ČR ,a.p.o.
27.03.2023 Smlouva - o výpůjčce
27/2023
0,00 Město Úvaly
Krajské ředitelství Policie Stč. kraje
27.03.2023 Smlouva - o uzavření smlouvy o uzavření smlouvy budoucí VB
26/2023
Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
27.03.2023 Smlouva - pověření k poskytnutí soc. služeb
25/2023
0,00 Město Úvaly
Středočeský kraj
16.03.2023 Smlouva - veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace
34/2023
500 000,00 Město Úvaly
Český rybářský svaz MO Úvaly
06.03.2023 Smlouva - připojení OZ
3/2023
500,00 Město Úvaly
Správa železniční dopravní cesty s.o
06.03.2023 Smlouva - finanční dar
9/2023
50 000,00 Město Úvaly
Římskokatolická farnost Úvaly
06.03.2023 Dodatek - dle SOD
161/2022
20 353 726,00 Město Úvaly
BBP Stavby s.r.o.