Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
02.01.2020 Smlouva - užívací práva ke službě ASPI
174/2019
58 080,00 Město Úvaly
Wolters Kluwer ČR
02.01.2020 Dohoda - Zpracování osobních údajů
8/2019
0,00 Město Úvaly
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.
02.01.2020 Smlouva - Revitalizace parkové plochy ul. Jiráskova
144
175 813,00 Město Úvaly
Státní fond životního prostředí
17.12.2019 Darovací smlouva - finanční dar Ježíškova pošta
157/2019
1 000,00 Město Úvaly
Josef Kořínek Úvaly
17.12.2019 Darovací smlouva - finanční dar Ježíškova pošta
155/2019
5 000,00 Město Úvaly
Jiří Hovorka
17.12.2019 Dodatek č. 2 - k VP smlouvě o poskytnutí dotace
147/2019
Město Úvaly
Středočeský kraj
17.12.2019 Darovací smlouva - finanční dar 30.let svobody
170/2019
30 000,00 Město Úvaly
Jiří Hovorka
17.12.2019 Dodatek č 4 - SOD Úvaly u Prahy průtah
172/2019
127 050,00 Město Úvaly
AF-Cytyplan s.r.o.
17.12.2019 Smlouva o zřízení služebnosti - LV 10001
145/2019
500,00 Město Úvaly
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
17.12.2019 Darovací smlouva - finanční dar Ježíškova pošta
148/2019
2 000,00 Město Úvaly
Pavel Běhavý Měchenice