Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
11.11.2022 Smlouva - zřízení VB - služebnosti
141/2022
10 000,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
11.11.2022 Smlouva - Zřízení VB služebnosti
143/2022
0,00 Město Úvaly
Správa železniční dopravní cesty s.o
11.11.2022 Dodatek č.3 - k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci
130/2022
599 300,00 Město Úvaly
Středočeský kraj
11.11.2022 Smlouva - o provedení uměleckého výkonu M. ples 2023
134/2022
84 700,00 Město Úvaly
Mgr. Marek Václav
11.11.2022 Darovací smlouva - jablka pro uprchlíky
104/2022
0,00 Město Úvaly
Sady Tismice s.r.o.
11.11.2022 Dohoda - poskytnutí investičního příspěvku městu
142/2022
90 000,00 Město Úvaly
Š.J. a H. J.
02.11.2022 Smlouva - Dodávka elektřiny
148/2022
0,00 Město Úvaly
Ambient Energy a.s.
13.10.2022 Dohoda - poskytnutí investičního příspěvku městu
132/2022
450 000,00 Město Úvaly
Z.S a T.S
13.10.2022 Smlouva - prodej palivového dříví
140/2022
100,00 Město Úvaly
K.J.
13.10.2022 Dodatek č. 1 - ke smlouvě o poskytování podpory programového vybavení
129/2022
72 000,00 Město Úvaly
OBIS s.r.o