Úvaly - město v zeleni

Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
23.01.2024 Smlouva - o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
159/2023
0,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
16.01.2024 Plánovací smlouva - výstavba haly poz. č. 3957/42
135/2023
832 000,00 Město Úvaly
Doypacky s.r.o.
16.01.2024 Kupní smlouva - 1/2 parc. č. 1418/3 Úvaly
169/2023
2 080,00 Město Úvaly
A.V.
16.01.2024 Plánovací smlouva - lokalita !U koupaliště"
208/2023
5 850 000,00 Město Úvaly
Úvaly u koupaliště s.r.o.
16.01.2024 Pachtovní smlouva - pronájem pozemků
162/2023
8 104,00 Město Úvaly
Lesy ČR s.p.
16.01.2024 Smlouva - náhrada za omezení užívání silnice
149/2023
500,00 Město Úvaly
KSÚS p.o + soukromní vlastnící
16.01.2024 Plánovací smlouva - lokalita Zálesí
191/2023
13 050 000,00 Město Úvaly
VILAPARK Úvaly s.r.o.
16.01.2024 Dodatek č. 1 - Plánovací smlouva lokalita Vinice
144/2023
0,00 Město Úvaly
RD Úvaly Vinice 1234 s.r.o. Apep s.r.o Úvaly Vinice Estatte s.r.o. + soukromní vlastníci
16.01.2024 Smlouva - Zřízení VB služebnosti
175/2023
3 700,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
16.01.2024 Veřejnoprávní smlouva - nákup obleků podpora SDH
136/2023
88 000,00 Město Úvaly
Středočeský kraj